Klimatet hotar vår hälsa – får psykiska besvär och hjärtsjukdomar att öka

04 jun, 2019 
Klimathotet blir ett hälsohot.
Psykiska besvär, sämre produktionstakt på jobbet och denguefeber. En ny rapport visar hur det förändrande klimatet inte bara påverkar jordklotets skepnad – utan även vårt välmående och vår hälsa.
Annons

Klimatförändringarnas konsekvenser beskrivs ofta med smältande isar, högre temperaturer, stigande havsnivåer och översvämningar. Men det stannar inte där. En ny rapport visar hur det förändrande klimatet också påverkar vår hälsa.

Det är forskare från vetenskapsakademiernas gemensamma organ i Europa, EASAC, som har sammanställt befintlig forskning på området, med målet att lyfta frågan och skapa ytterligare skäl till att göra någonting åt klimathotet.

– Det är viktigt att fundera över varför vi behöver en klimatomställning, och jag tror att vår egen hälsa är ett perspektiv som gör att det blir mer begripligt. Vissa kan nog uppleva klimatförändringar som något som bara händer långt borta. Därför är det viktigt att vi berättar om hur klimatförändringarna får konsekvenser för vår hälsa även i Europa, säger Maria Nilsson, medförfattare till rapporten och docent vid Umeå universitetsinstitution för epidemiologi och global hälsa, till Svenska dagbladet.

Annons

Varmare klimat – den största boven

Flera av de negativa hälsoeffekter som rapporten tar upp beskrivs bero på ökade temperaturer. Bland annat kan man se att antalet årliga dödsfall orsakade av värme kan bli 132 000 fler inom EU vid seklets slut än i dag om temperaturen stiger mer än två grader jämfört med förindustriella nivåer.

Därtill kan infektionssjukdomar bli vanligare när olika myggarter letar sig längre norrut. Inom 50 år förväntas till exempel denguefeber, världens mest spridda och allvarliga myggburna infektionssjukdom, vara etablerad i södra Europa, med möjliga utbrott i andra delar av kontinenten. Även diarrésjukdomar och salmonella väntas öka.

Till följd av de ökade temperaturerna menar forskarna att vi också kommer att få se flera fall av njursjukdomar orsakade av uttorkning, hjärt-kärlsjukdomar orsakade av försämrad nattsömn och minskade möjligheter för motion samt ökade allergibesvär på grund av längre pollensäsonger. Värmen kan även försämra vår produktivitet i arbetslivet med 10 till 15 procent.

Annons

Psykisk ohälsa kommer att öka

Rapporten tar också upp hur psykisk ohälsa väntas bli allt vanligare i och med klimatförändringarna. EASAC refererar bland annat till en amerikansk studie som visar på ett tydligt samband mellan våldsbrott och högre temperaturer.

– Vi ser att klimatförändringen har både direkta och indirekta effekter som är betydande. Jag tror att det här är information som kan förvåna ganska många. Man har inte riktigt dragit de här slutsatserna för Europa eller tydliggjort de här konsekvenserna tidigare, säger Maria Nilsson i intervjun.

Källa: EASAC   Foto: TT/Shutterstock

 

Läs mer:

Res utan dåligt klimatsamvete – 5 tips som gör skillnad

Bli mer klimatsmart – här är 5 tips på saker att göra 2019

Vegotrenden, djurskyddet och klimatet påverkar köttätandet – rekordmycket!

Annons