Ny behandling kan minska besvären vid fibromyalgi

Ont i axlarna.
7 tecken på fibromyalgi
Slå på ljud

Många lever sina liv i ständig smärta. Men det går att komma till rätta med den, utan att ta starka värktabletter. Lösningen stavas KBT, kognitiv beteendeterapi, och att göra tvärtom mot vad man brukar.

Att man kan bli av med fobier genom att närma sig det man undviker är inget nytt. Psykologer som arbetar med KBT, har låtit spindelrädda klappa fågelspindlar och höjdrädda titta nerför stup, så kallad exponeringsbaserad behandling, sedan många år tillbaka.

Kan KBT användas mot fibromyalgi?

Nu visar svensk forskning att det även fungerar vid fibromyalgi. I Sverige lider omkring 200 000 personer av smärtsyndromet fibromyalgi. Symtomen är långvarig smärta, trötthet, stelhet, mag-tarmbesvär och problem med minne och koncentration, ångest och depression.

– Eftersom smärta till sin natur är obehagligt, leder det ofta till att man undviker att göra saker som riskerar att öka värken eller tröttheten. Det är också vanligt att man skannar av kroppen för kroppsliga symtom väldigt mycket, säger Maria Hedman-Lagerlöf, psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

– Vid akut smärta hjälper det också ofta till att snabba på läkningen. Men vid långvarig smärta finns det ingen vävnadsskada kvar som kan läkas med hjälp av undvikande. Att undvika aktiviteter och scanna av kroppen kan göra att smärtan istället bibehålls, och till och med ökar i intensitet, fortsätter hon.

I hennes studie har personer med fibromyalgi fått testa internet-KBT. Behandlingen går ut på att motverka hjärnans inlärda och överdrivna uppmärksamhet mot kroppen.

– Patienterna utmanas att göra sådant som de undviker att göra på grund av sin fibromyalgi och att öva sig i att stanna kvar i upplevelsen av smärta, säger Maria Hedman-Lagerlöf.

KBT gav mindre smärta vid fibromyalgi

Successivt lär sig hjärnan att de här obehagliga signalerna inte är farliga och slutar därmed att tolka dem som viktiga. När man blir mindre upptagen av smärtsignalerna känner man sig inte lika hindrad av dem.

– I många fall leder detta till att smärta och andra symtom minskar, förklarar Maria Hedman-Lagerlöf.

I studien fick deltagarna, den övervägande majoriteten kvinnor, hjälp att under kontrollerade former våga göra sådant de tidigare hade undvikit på grund av smärta, rädsla eller obehag.

– Hjärnan får lära sig att de här symptomen inte är farliga. Du behöver inte uppmärksamma dem lika mycket. Hjärnan skruvar ner intensiteten på symptomen så att de inte upplevs lika starka längre.

Efter tio veckors internet-KBT hade behandlingsgruppen fått en avsevärd minskning av sina besvär.

– De kände sig mindre hindrade av sin fibromyalgi och upplevde även att de fungerade bättre i vardagen, hade en ökad livskvalitet och mindre trötthet, ångest och depression. Resultatet höll i sig även 12 månader efter behandling, säger Maria Hedman-Lagerlöf.

Så funkar KBT-behandling mot fibromyalgi

Tvärtom-metoden bygger på KBT-behandling framtagen av psykologen Maria Hedman-Lagerlöf och ett forskarteam på Karolinska Institutet.

1. Gör din egen beteende-analys

Börja med att kartlägga vad du undviker på grund av smärtan, exempelvis bära tungt. Kartlägg vad du känner att du ”måste” göra på grund av smärtan, som att ta smärtstillande och använda värmedyna.

2. Ta fram tvärtom-beteendet

Planera hur du kan göra tvärtom. Börja närma dig de situationer du valt bort på grund av smärta lite i taget varje dag. Tacka ja till aktiviteter och gå även om du har ont. Gör planer och fullfölj dem oavsett mående. Träna i att vara närvarande istället för att distrahera dig eller fysiskt eller mentalt fly ifrån dem.

3. Steg för steg minskar smärtan

Genom att gå emot dina tankar och känslor och göra det ”obehagliga” beteendet kan du på sikt få stora förändringar. Men i början kommer det troligen vara väldigt jobbigt. Öva dig i att stanna kvar i smärtan och se vad som händer. Försök att observera och beskriv hur det känns så neutralt du kan. Kom ihåg att även om smärtan är obehaglig är den aldrig i sig farlig. Om du tränar in ett nytt beteende så ändras dina tankar och känslor kring smärtan. Det i sin tur kan göra att smärtan minskar.

Foto: TT
Av Anki Sydegård och Margareta Eldh

LÄS MER:

7 symptom som kan vara tecken på fibromyalgi – ta dem på allvar

Gina Dirawi om kampen mot sin fibromyalgi

Styrketräning kan vara till stor hjälp vid fibromyalgi

Utvald läsning