Kan bli olagligt att dela bilder på sina barn i sociala medier

15 aug, 2019 
Fotograferar bebis med smartphone
Nästa år blir FN:s barnkonvention lag i Sverige, och barnens skydd ökar på många sätt. Till exempel kan det på sikt påverka vad du som förälder får lägga ut på internet.
Annons

Uttrycket ”sharenting” – att dela bilder på sina barn – (från engelskans share och parenting) har varit på tapeten de senaste veckorna, även om ämnet såklart stötts och blötts till och från sedan uppkomsten av sociala medier. Redan 2016 visade en undersökning att en genomsnittlig femåring i Storbritannien finns på 1 500 bilder på internet. Och ibland blir barnen – med all rätt – förbannade om vi lägger upp bilder på dem utan att fråga.

Vilken rätt har vi egentligen att dela bilder på våra barn utan deras medvetande eller medgivande – och var går gränsen? Från och med nästa år kan det bli tydligare.

Barnkonventionen kan ge nya svenska lagar

Den första januari 2020 kommer nämligen FN:s barnkonvention att bli svensk lag, och barnens skydd ökar ännu mer. På sikt kan det leda till nya lagar som påverkar våra barns integritet på nätet.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som slår fast vilka rättigheter som bör gälla för världens barn. Där står bland annat att barn har rätt till ett eget privatliv, och därigenom väcks frågan om vilken information och vilka bilder föräldrar får sprida på internet utan att bryta mot lagen.

Recept.se Nyhetsbrev
Annons

Det kommer definitivt att bli tydligare att barns rättigheter måste vägas in, men om barnkonventionen kommer att kunna åberopas i ett fall av oönskad ”sharenting” går inte att avgöra i nuläget.

– Om det kommer bryta mot barnkonventionen vet vi inte förrän den blir lag. När den blir det kommer barnkonventionen att kunna åberopas i domstol, och vi kommer då få en praxis för vad domstolarna anser att barnkonventionen innebär och hur den ska tolkas, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för svenska delen av organisationen Ecpat, som arbetar efter barnkonventionen, till Aftonbladet.

Totalförbud skulle ha negativa konsekvenser

Internetforskaren Elza Dunkels, även docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, menar att kontexten har stor betydelse.

– Ett totalförbud mot att lägga upp bilder på sina barn skulle ha negativa konsekvenser. Det skulle bli ett stort hinder för en stor nätkultur som finns i dag, där man berättar om sitt liv, ber om råd, och ger råd till andra. En begränsning av det skulle vara ett stort ingrepp, som man i så fall skulle behöva tänka igenom ordentligt, säger hon till Aftonbladet.

Annons

Elza Dunkels menar också att är man bör göra det till en rutin att fråga barnen innan man lägger upp en bild på dem, och fundera på varför man egentligen lägger upp bilden. 

Bildkälla: TT

Läs mer:

5 bilder på dina barn som du INTE ska posta på Facebook

Bara 1 av 10 föräldrar agerar mot kränkningar i sociala medier

2 timmar efter förlossningen gör vi det här – på grund av sociala medier

Annons