Hjärtinfarkt hos kvinnor kan vara brustet hjärta

Du kan faktiskt dör av hjärtesorg.

Det är känt sedan länge att depression och hjärt- och kärlsjukdomar hänger ihop. Våra hjärtan är starka och klarar stora påfrestningar, men reagerar starkt när vi inte mår bra emotionellt. Forskning har under lång tid pekat mot att stress och stresshormoner är en stark länk till sviktande hjärthälsa.

Ett hjärtproblem som kan dyka upp i samband med stark stress är det som populärt brukar kallas för brustet hjärta, men som egentligen heter takotsubo. Nu har amerikanska forskare tittat närmare på orsaker och följder av takotsubo. Det är mycket vanligare att kvinnor drabbas än män och många blir feldiagnosticerade i tron att de har fått en hjärtinfarkt. På många sätt påminner symtomen om en hjärtinfarkt. Man får en stark smärta i bröstet, onormalt EKG och blir andfådd.

Många kvinnor blir felbehandlade

Men ett brustet hjärta ser inte ut som ett hjärta som drabbats av hjärtinfarkt. Vid en hjärtinfarkt orsakar en blodpropp att blodet inte kan passera normalt genom hjärtats kranskärl, medan kranskärlen vid takotsubo är helt opåverkade. De amerikanska forskarna menar att så många som 6–7 procent av alla kvinnor som behandlas för hjärtinfarkt har normala kranskärl. Däremot blåser hjärtats ena kammare upp sig som en ballong, vilket hindrar blodet från att pumpa normalt. Namnet takotsubo kommer från en japansk vas som har en smal hals och vid botten, en form som påminner om den som kammaren antar.

Men varför kallar vi det då brustet hjärta? Jo, tillståndet orsakas av en plötslig och intensiv stressreaktion, som till exempel stark sorg, ilska eller överraskning. Svenska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset tror att den plötsliga stressen påverkar hjärnan som börjar skicka ut felaktiga signaler till hjärtat. Du har säkert hört talas om par som varit gifta i många år och där båda dör inom loppet av några månader, eller till och med veckor eller dagar. Amerikanska kardiologen Sandeep Jauhar som har skrivit boken Heart: A History säger att han tror att den andra som avlider ofta drabbats av just brustet hjärta.

Långvarig stress ökar risken för brustet hjärta

Även om ett brustet hjärta inte behöver vara akut livshotande så är det långt ifrån ofarligt. Den nya studien visar att om du någon gång i livet drabbats av takotsubo är risken att dö i förtid förhöjd under många år efteråt. Dessutom löper du dubbelt så hög risk att drabbas av brustet hjärta om kroppen tidigare varit utsatt för något betydande trauma. Det kan vara en kraftig astmaattack eller en omfattande operation.

Svensk forskning visar också att långvarig stress ökar risken för att en plötslig och stark stressituation ska utlösa att hjärtat brister. Alltså skulle ett mindre stressigt liv fungera förebyggande och är också viktig del av återhämtningen för takotsubo-patienter. Även olika terapiformer som minskar stressen fungerar väl för att minimera riskerna som ett brustet hjärta innebär både på kort och lång sikt.

Foto: IBL

Läs mer:

Därför får inte kvinnor hjärt-lungräddning lika ofta som män

Så många timmar ska du sova per natt – för ditt hjärta

Besök muséet för spruckna relationer – i Kroatien