HuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig matPollenallergi

Här är sjukdomarna som kan göra dig till en farlig bilförare

03 jul, 2019 
Kvinna kör bil och gäspar stort av trötthet.
Det finns sjukdomar som gör att du blir en fara i trafiken. Här är de vanligaste – och vad som gäller om du är drabbad.
Annons

Diabetes

Det som gör dig till en risk i trafiken är att du kan bli medvetslös om din blodsockernivå blir för låg. Därför krävs det att du är medveten om varningstecknen på lågt blodsocker, att sjukdomen är välinställd och behandlingen fungerar bra för att du ska få ha körkort. Du måste också lämna in läkarintyg med jämna mellanrum, och ofta även synintyg, för att få behålla det.

Demens

Du som har en demenssjukdom, som till exempel Alzheimers, får inte ha körkort. Om sjukdomen anses vara lindrig kan du få behålla vissa typer av körkort, men inte alla. Detsamma gäller även om du har andra störningar i hjärnans funktion, efter till exempel en hjärnskakning eller stroke.

Epilepsi

Vid epilepsi drabbas du av frånvaroanfall, kramper och ibland medvetslöshet. Du kan ha vanligt körkort om du varit anfallsfri under ett år. Men för att köra tunga fordon eller persontrafik måste du varit anfallsfri, utan att ha behandlats med läkemedel, under tio års tid.

Annons

Sömnstörningar

Sjukdomar som sömnapné och narkolepsi kan göra att du bedöms som olämplig att ha körkort eftersom risken finns att du somnar i trafiken. Om det redan hänt är risken stor att du inte får behålla körkortet, alternativt inte ta körkort.

Psykisk sjukdom

Svåra psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar som schizofreni och bipolär störning kan vara anledning till att du inte får ha körkort. Det bedöms från fall till fall – ofta krävs intyg från en läkare med specialistkompetens inom psykiatri.

Neuropsykiatrisk diagnos (ADHD osv)

Om du har en diagnos som ADHD, ADD eller inom autismspektrum har du för det mesta inget problem att få körkort. Men har du stora problem med impulskontroll, eller om diagnosen kombineras med missbruk eller kriminalitet, kan du nekas körkortstillstånd.

Beroendesjukdom

Har du problem med missbruk av alkohol, eller andra droger, krävs att du kan visa att du är helt fri från ditt beroende, genom ett blodprov, för att få ta körkort. Om du dömts för grovt rattfylleri (1,0 promille eller mer) under de senaste fem åren, måste du kunna visa upp ett läkarintyg från en specialist som visar att du är nykter.

Källa: transportstyrelsen.se

Läs mer:

Trafikexperten: Kvinnor är bättre på att köra bil än män

Dödsfall, skilsmässa, sjukdom – så klarar du svåra förändringar

 

Annons