SömnMindfulnessOnt i magenMunhälsaVätskebrist

Här är 6 vanliga föräldratyper – vilken är du?

24 okt, 2019 
Mamma och dotter kramas
Det finns många sätt att kategorisera föräldraskap; olika stilar, skolor och benämningar, som alla har sina fördelar och nackdelar, beroende på vem du frågar. Men här listar vi några av de vanligaste föräldratyperna. Vilken är mest du – och vad kan du lära dig av det här?
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Det kanske svåraste vi gör i livet – föräldraskapet – kommer dessvärre utan manual. Man får helt enkelt göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar.

Hur du uppfostrar dina barn påverkas också i mångt och mycket av dina grundläggande värderingar, hur du själv uppfostrades, hur folk i din närhet uppfostrar sina barn och till viss del, din kulturella bakgrund.

Ofta passar man in i flera olika föräldratyper, lite beroende på situation. Ditt barn är unikt, dina förutsättningar är unika och de här frågorna är komplexa. Men här är några av de vanligaste föräldrastilarna. Vilken passar bäst in på dig?

Den auktoritativa föräldern

Av många sett som den sundaste föräldratypen och den uppfostran som de flesta barn mår bäst av. Du har klara och konsekventa regler, men lyssnar på och tar hänsyn till ditt barns åsikter. Du ger barnet frihet under ansvar – ibland. Du förklarar för barnet varför du sätter dina regler och är generös med positiv feedback.

Annons

Fördelar: Du skapar en kärleksfull och stöttande miljö, och forskning menar att de här barnen ofta mår bättre än andra. De har högre självkänsla, vågar ta egna beslut och lever ett mer hälsosamt liv.

Nackdelar: Inga för barnen direkt, men det kan vara påfrestande för dig som förälder. Ditt förhållningssätt kräver en stor dos tålamod! Och glöm inte att regler är bra, men ibland kan de behöva ifrågasättas och tänjas på.

Den auktoritära föräldern

Den auktoritära föräldern har hårda regler, och om barnet bryter dem blir det tuffa konsekvenser. Du har höga förväntningar och räknar med att barnet ska leva upp till dem jämt. Du uppmuntrar inte öppen kommunikation, du är vuxen och det är du som vet bäst och bestämmer.

Fördelar: Vissa menar att hårda gränser och regler är bra för barn, och att de då har lättare att veta vad som förväntas av dem.

Nackdelar: Det är inte helt ovanligt att den här uppfostringsmetoden resulterar i det motsatta beteendet: att man inte vinner barnens respekt ”på riktigt”, och att de till slut istället bryter reglerna oftare än andra barn. De mår också sämre och har ofta sämre betyg.

Annons

Den anknytande föräldern

Den anknytande föräldern skapar en, kanske lite överdrivet, omsorgsfull bubbla runt sitt barn. Du kommer rusande vid minsta gnäll, tröstar och hjälper i alla lägen och säger sällan nej om ditt barn vill bli buret eller vill ligga i din säng.

Fördelar: Det kan för vissa låta motsägelsefullt, men forskning visar att de här barnen ofta blir självständiga. De är också mindre stressade, empatiska och bra på att kontrollera sina känslor.

Nackdelar: Risken är att du prioriterar bort dig själv och din partner allt för mycket, vilket kan ge negativa konsekvenser i längden.

Den tillåtande föräldern

Du är en varm och kärleksfull förälder som låter barnen vara med och bestämma en hel del. Du har få regler och gränser – ditt barn får helt enkelt lära av sina misstag.

Fördelar: Traditionellt sett är det få experter som rekommenderar den här typen av barnuppfostran, men många barn som växt upp med den här typen av föräldrar pratar gott sin uppväxt och menar att det gjort dem till självständiga, beslutsamma vuxna.

Annons

Nackdelar: Barn och tonåringar kan hamna i trubbel. Huruvida de hamnar i mer problem för att de har tillåtande föräldrar beror på individen. Men forskning visar att gränssättning är bättre för barnen: Barn till allt för tillåtande föräldrar har sämre mental hälsa, oftare övervikt och alkoholproblem samt högre risk att bli offer för mobbning. De riskerar också att bli bortskämda och manipulativa, eftersom föräldrarna är så lätta att övertala.

Helikopterföräldern

Du lägger dig i dina barns liv, för du vill deras bästa – men det kan bli för mycket, även om du gör det av kärlek. Låt ditt barn själv få utforska vissa delar av världen. Man lär sig av konflikter och av att misslyckas.

Fördelar: Studier har visat att barn som vet att deras föräldrar är närvarande och har god uppsikt över dem dricker mindre och tar färre sexuella risker. Eftersom du krattar manegen kan de också hamna i fördelaktiga situationer – men på bekostnad av nackdelarna nedan.

Annons

Nackdelar: Om du hjälper och styr för mycket riskerar ditt barn att tappa tron på sin egen förmåga att lösa problem och bli rädd för att göra misstag. Det finns också risk för att du överför för mycket av dina egna preferenser och val på barnet istället för att låta hen upptäcka sig själv. Beteendet kan också leda till att ditt barn blir lat, drabbas av dålig självkänsla och självförtroende, och i längden ångest och depression.

Den oengagerade föräldern

En oengagerad förälder finns inte vid sitt barns sida, engagerar sig inte i hur barnet mår eller vad det gör och tycker om. Det får barnet att känna sig osynligt och oälskat. Den här föräldrastilen är sällan ett medvetet val, utan snarare ett resultat av omständigheter som hindrat dem från att skapa de rätta banden med sitt barn.

Fördelar: Det finns inga dokumenterade fördelar med den här typen av föräldraskap.

Nackdelar: Barn som inte känner tillräcklig kärlek och får tillräckligt stöd har svårt att kontrollera sina känslor blir oroliga och kan få både sociala problem och svårigheter i skolan. De har också högre risk för ångest, depression och missbruk.

Källa: Healthline   Foto: TT

Läs mer:

Stå upp mot mammaskammare – 10 tips som hjälper dig 

9 svenska kändisar som rutit ifrån mot mammaskammandet

Så bra tycker svenska föräldrar de är – på att vara föräldrar

Annons