Forskning: Så påverkar brist på D-vitamin corona

kapslar av d-vitamin
Slå på ljud

Forskare misstänker att låga nivåer av D-vitamin i blodet kan öka risken för att bli infekterad av coronaviruset. Man misstänker också att den som har brist på D-vitamin får en svårare form av covid-19. Vitaminet är bland annat viktigt för vårt immunförsvar och det har också en antiinflammatorisk effekt.

Tidigare forskning har visat att tillskott av D-vitamin kan skydda mot andra former av luftvägsinfektioner orsakade av virus.

I den nya studien tittade man på 489 personer som hade mätt sitt D-vitamin i blodet en tid innan de testades för coronaviruset.

Fler smittade bland de med D-vitaminbrist

Bland de som hade haft normala nivåer av D-vitamin i blodet, testades 12 procent positivt för coronavirus. Bland de som hade brist på D-vitamin testade drygt 19 procent positivt för corona. Studien är gjord vid universitetet i Chicago, USA.

Men forskare poängterar att man inte kan dra slutsatsen att ett extra tillskott av D-vitamin skyddar mot coronainfektion. Det krävs nämligen fler studier innan man vet om, och i så fall vilka, som kan ha nytta av ett tillskott. I studien var majoriteten av deltagarna mörkhyade och det är känt att det finns fler med D-vitaminbrist i gruppen.

De här grupperna kan behöva ett extra tillskott:

Men det finns även andra grupper som riskerar att drabbas av brist på D-vitamin, påpekar forskarna. Till exempel:

  • den som sällan vistas utomhus
  • den som bor på ett äldreboende/vårdhem
  • den som klär sig i heltäckande kläder utomhus

Kan D-vitamin stoppa coronaviruset?

Slutsatsen av den forskning som finns om D-vitamin och corona blir att det inte finns tillräckliga bevis för att ett tillskott av D-vitamin skyddar mot coronainfektion eller ger en lindrigare infektion. Det enligt NICE, National Institute of Health and Care Excellence i Storbritannien.

Möjligen kan det skydda vissa grupper som är kända för att ligga lågt i vitaminet, men det behövs mer forskning innan man kan gå ut med några mer allmänna rekommendationer.

Däremot betonar man vikten av att äta sunt för att få i sig de vitaminer man behöver. Ju hälsosammare man lever i pandemin, desto bättre rustad är man att klara av en eventuell infektion.

Källor: Health Day, BBC mfl

Foto: TT

Läs mer

11 tecken på att du har brist på D-vitamin

Forskare utreder samband mellan D-vitaminbrist och corona

Ny forskning: Här är vitaminerna som ger dig ett längre liv