Forskning: Gifta människor går snabbare

gift par promenerar

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Att gifta människor har vissa hälsofördelar gentemot andra har vi skrivit om tidigare. De löper exempelvis fem procent mindre risk att drabbas av hjärtsjukdom, har mindre problem med magen och löper mindre risk att drabbas av depression och mental ohälsa än singlar. Och skilsmässa ökar risken för att dö i förtid ganska rejält.

Nu kommer en ny studie som går hand i hand med tidigare forskning. Forskare har analyserat data från två tidigare studier från USA och England, om äldre människor (65 +) och deras fysiska förmåga. I den nya studien tittade man på gånghastighet som ett övergripande mått på hälsa (exempelvis balans, smidighet och hastighet) samt greppstyrkan, vilken forskarna klassade som återspegling av styrkan i överkroppen.

Gifta personer delades in i två kategorier, de som var gifta för första gången och de som gift om sig. Ogifta personer delades upp i tre kategorier: skilda, änka eller änkling, och de som aldrig varit gifta. Man tittade inte på ogifta människor som levt länge tillsammans, då urvalet var för litet.

Efter analys av de båda studierna visade det sig att både ogifta män och kvinnor var långsammare än sina gifta motsvarigheter. Män som var gifta för första gången gick snabbare än både män som aldrig gift sig och män som var änklingar. De var dock inte så mycket snabbare än omgifta män. Även de kvinnor som var gifta för första gången var snabbare än ogifta kvinnor.

Par på promenad

Gemensamma promenader är bra för både relationen och hälsan.

När det gällde greppstyrkan syntes dock bara skillnader för män. Män som var gifta för första gången slog de flesta övriga grupperna i greppstyrka –  dock inte de som var omgifta! Och forskarnas analys är intressant:

– Det kan bero på att det sker ett urval där bara de som är fysiskt hälsosamma gifter sig, menar Natascha Wood, huvudansvarig för studien. Dock behövs det mer forskning på området.

Forskarnas huvudsakliga förklaring bakom studiens resultat är att gifta människor är mer välbärgade än ogifta, vilket ger bättre mental och fysisk hälsa. Har man bra ekonomiska förutsättningar äter man exempelvis bättre och har råd med fritidsaktiviteter.

Källa: CNN.  Bildkälla: TT

Läs också:

3 hälsovinster som bara gäller gifta par

Skilsmässa kan öka risken att dö i förtid

Redaktionens tips
Dela på: