Fetma och covid-19: Ökade risker redan vid BMI på 30 enligt studie

BMI-mätning Covid-19

Videon kunde inte hittas

Tidigare under våren, i april, kom studier som visade att kraftig fetma ökar risken att bli allvarligt sjuk eller dö av covid-19. I en utredning, som då presenterades för regeringen, skrev man att personer med ett BMI över 40 räknades som riskgrupp när det kommer till coronaviruset.

Nu har dock en ny studie kommit från Italien, gjord på en betydligt större grupp patienter, som visar att siffran för när BMI blir en risk är lägre än man tidigare trott. Den nya gränsen sätter forskarna på ett BMI vid 30. Nu öppnar Socialstyrelsen upp för att riktvärdet kan behöva ändras.

– Alla grader av fetma ökar risken för andningssvikt, behov av intensivvård, och att dö på grund av covid-19, säger forskaren Matteo Rottoli vid universitetet i Bologna, till TV4-nyheterna.

Detta är oavsett ålder, kön och andra eventuella sjukdomar, som man har tagit hänsyn till i den nya studien.

BMI över 30 ger ökad dödsrisk

Man kunde se att personer med ett BMI på 30 löpte 2-3 gånger så hög risk att dö av covid-19, som personer med ett BMI på 23. Personer med ett BMI på 35 hade en risk som var 12 gånger så hög.

I Sverige är andelen personer som har ett BMI över 30 cirka 17 procent – men det är i dagsläget alltså bara de cirka 4 procent av svenskarna med ett BMI på över 40 som klassas som en riskgrupp.

De italienska forskarna tror nu att fetma kan vara den största riskfaktorn för allvarliga komplikationer av coronaviruset. Exakt vad det beror på har man ännu inte klarlagt, men en teori är att fetma orsakar en ökad mängd inflammationer i kroppen, vilket gör att immunförsvaret redan ”går på högvarv” när en annan infektion får fäste i kroppen. Reaktionen kan då bli väldigt kraftig och även friska celler kan attackeras av immunförsvaret, bland annat friska lungceller.

”BMI-gränsen bör omvärderas så att vi fångar upp de personer som löper högre risk att drabbas av en allvarligare infektion, och för att inte underskatta hur svåra konsekvenser en smittspridning kan få i samhället, i synnerhet i länder med högre andel fetma i befolkningen”, säger Matteo Rottoli, läkare och forskare vid Universita di Bologna, i ett pressmeddelande.

Källa: TV4, Aftonbladet Foto: TT

Här kan du räkna ut ditt BMI:

Räkna ut ditt BMI
* cm
* kg
Beräkna
Ditt BMI är:
Undervikt
<19
Normalvikt
19,1 - 25
Övervikt
>25,1

Läs mer:

Nya siffror visar: Här är de största riskfaktorerna vid covid-19

Anders Hansen: 3 grupper drabbas extra hårt av corona psykiskt

Läkare: 4 livsstilsfaktorer som minskar risken för svår corona

Utvald läsning