SömnMindfulnessOnt i magenPollenallergiNyttig matMunhälsa

Experten: Immunterapi och 4 andra sätt att bekämpa cancer

05 feb, 2020 
Man lutar sin panna mot en cancersjuk kvinnas panna
Snart kommer cancer inte längre att vara en dödsdom. Istället kommer det vara en kronisk sjukdom vi kan leva ett normalt liv med. Här är immunterapi – och de nya metoderna som kommer att revolutionera cancervården!
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons
7 saker du kan göra för att förebygga cancerBrand logo
7 saker du kan göra för att förebygga cancer

Prognosen för i stort sett alla cancerformer har blivit bättre, tack vare nya, effektivare behandlingar. Och överlevnaden kommer att bli ännu längre samtidigt som livskvaliteten kommer att öka hos den som är sjuk. Behandlingarna blir allt mer anpassade efter patienten och har därför färre biverkningar.  Om några decennier kan cancer vara som vilken kronisk sjukdom som helst, menar Jan Zedenius, professor och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden:

– Fler cancerdrabbade kommer att leva mycket längre. Jag skulle tro att flera cancerformer även kommer att kunna botas helt, säger han.

Idag är obotlig cancer behandlingsbar

Redan idag finns det nya och effektiva behandlingsmetoder mot cancer. Immunterapi är bara en av dem (se faktaruta). Men många behandlingar är ännu i sin linda och metoderna kommer att förfinas med tiden – och därmed också bli ännu effektivare.

– Det händer extremt mycket när det gäller behandlingar just nu. I stort sett alla cancerformer kan behandlas effektivare redan idag. När det gäller till exempel spritt malignt melanom och avancerad lungcancer ansågs de tidigare som hopplösa att behandla. Men det är de inte längre, säger Jan Zedenius.

Annons

En cancerform som fortfarande är svåra att behandla är cancer i bukspottkörteln. Även spridd cancer är   ett stort problem fortfarande, och det är där som de stora framstegen måste ske för att fler ska överleva.

– Där finns det fortfarande stora utmaningar men det finns många nya behandlingar  på gång – och utvecklingen går fort framåt.

Även om Jan Zedenius tror att vi kommer att bota vissa cancerformer i framtiden, tror han inte att vi kommer att utrota all slags cancer.

– Däremot kommer vi i framtiden kunna se till att ingen dör i förtid i sin cancersjukdom.

 

5 nya sätt att besegra cancer

 

Immunterapi och Natural Killer-celler

Immunterapi kan ske på flera olika sätt, men det behandlingarna har gemensamt är att de hjälper kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancer. Tack vare immunterapin kan man nu behandla cancrar som tidigare inte kunde behandlas, till exempel spritt malignt melanom och avancerad lungcancer. Den testas också mot flera andra cancerformer och mycket forskning pågår. Många experter hoppas på att utvecklingen av immunterapi kommer att innebära ett stort genombrott när det gäller behandlingen av många cancerformer.

Annons

Viss immunterapi går ut på att behandla cancer med omprogrammerade vita blodkroppar som finns naturligt i vårt immunförsvar. Ett exempel är CAR-T-cellsbehandling. Den ges redan idag mot blodcancer som vissa lymfom och leukemier. Nu testas den nya terapin mot fasta  tumörer i flera studier. Natural Killer Cells (NK-celler) är en annan cell i immunförsvaret som prövas i studier just nu.

 

NGS, Next-generation sequencing

Kallas också DNA-sekvensering och innebär att man kan analysera en cancers arvsmassa ner på molekylnivå. Metoden kan användas på de flesta cancerformer och tack vare den kan man skräddarsy och individanpassa behandlingar för varje enskild cancerpatient. Man kan också se om en behandling har en liten chans att fungera och istället hitta ett alternativ som gör det. En fördel är att man undviker att sätta in en behandling i onödan och patienten därför kan slippa biverkningar. Tekniken är i sin linda men används redan idag mot vissa blodcancrar och cancer hos barn.

Annons

 

MR-Linac

I november blev Akademiska sjukhuset i Uppsala först ut med en ny slags strålbehandling. Strålningen riktas rätt med hjälp av magnetröntgenbilder som avbildar tumören. Bilderna gör att  man kan behandla en tumör med en enorm precision utan att skada frisk vävnad runt omkring.  Man kan också ge en högre stråldos mot tumören  – med mindre risk för oönskade biverkningar.  Metoden används bland annat mot tumörer i bäcken och huvud.

 

Kirurgi med imaging

Men en ny avancerad bildteknik kan man leda kirurgen vid operationer med till exempel robotteknik eller titthåls-teknik. Man kan lägga in avbildningar av tumören i den bild som kirurgen använder för att styra sina instrument. På så sätt kan man på ett säkrare sätt se var tumören börjar och slutar  och få bort den i sin helhet. En fördel är att man kan undvika att normal vävnad runtomkring tas bort, vilket minskar risken för oönskade sidoeffekter.

 

Foto: TT

 

Läs mer:

Forskning: Hälften av all cancer beror på slumpen 

Nya rön: Mördarcell mot cancer hittad

Forskning: Blodprov ska upptäcka hudcancer

 

 

Annons