Efter larmrapporterna – nu kräver kvinnorna en förlossningsgaranti

Bakom namninsamlingen står partipolitiskt obundna föreningarna Sveriges Kvinnolobby, Barnmorskeförbundet, Födelsehuset, Födelsevrålet och Kvinnliga Läkares Förening som kräver bättre arbetsvillkor för svenska barnmorskor och en rad akuta krav som ska öka kvinnors trygghet under förlossningen. Därför kommer de att lämna in sina krav till sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) och genomför nu en namninsamling.

Under flera år har den svenska förlossningsvården debatterats, det har varit förlossningsavdelningar som har stängts ner, kvinnor har fått hänvisas till andra förlossningsavdelningar på grund av platsbrist, eller föda i bilen på vägen, kvinnor som drabbas av förlossningsskador, samtidigt som larmrapporterna om barnmorskor som säger upp sig har avlöst varandra.

Läs även: Efter att BB Sollefteå stängts – Emma födde i bilen

Med namninsamlingen vill initiativtagarna att det införs en förlossningsgaranti i Sverige, för att säkra trygghet och hälsa vid förlossningar.

Här är deras fem krav i korthet:

1. Alla kvinnor ska ha en garanterad plats på en förlossningsavdelning i sitt eget landsting och i god tid få veta på vilket sjukhus.

2. Alla kvinnor som inte själva kan ta sig till sjukhuset ska erbjudas ambulanstransport eller annan transport.

3. Alla kvinnor som bor mer än två timmar bort från ett sjukhus med förlossningsavdelning ska erbjudas plats på ett patienthotell i närheten av sjukhuset en tid innan förlossningen.

Läs också: Barnmorskan: Så klarar du en förlossning i bil

4. Alla kvinnor ska ha rätt till en barnmorska som stöd under hela förlossningen. Utöver barnmorska ska det finnas tillgång till gynekolog, barnläkare och anestesiolog.

5. Att en nationell översyn av vård under graviditet och barnafödande genomförs så snart som möjligt. Översynen ska innefatta mödrahälsovård, förlossningsvård, eftervård, vård under neonatalperioden samt inhämta och beakta kvinnors behov och önskemål.

Läsa kraven i helhet och mer om lobbyorganisationernas namninsamling här.

Foto: IBL

 

Margaux Dietz filmade hela sin förlossning

Läs även: Margaux Dietz filmade hela sin förlossning