Det här är den allra vanligaste orsaken till cancer

Vanligaste orsaken till cancer.
7 saker du kan göra för att förebygga cancer
Slå på ljud

Att få en cancerdiagnos ställer livet på ända. Inte sällan tänker man att man levt fel, motionerat för lite eller solat för mycket. Det är inte heller ovanligt att omgivningen tänker att den drabbade kanske sluppit sin sjukdom om hen bara levt lite hälsosammare. Men faktum är att i över hälften av fallen uppstår sjukdomen av en ren slump.

– Det är sällan man vet exakt varför någon drabbas av cancer. Den som drabbas får sällan ett svar, säger Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer.

Cancersjuka skuldbeläggs

Hon berättar att kvinnor som får lungcancer ofta får frågan ”hur mycket röker du?” – trots att en stor grupp kvinnor får lungcancer utan att någonsin ha rökt. Men det görs också kopplingar mellan till exempel tjocktarmscancer och köttkonsumtion och hudcancer och solande. Tidigare var det också vanligt att livmoderhalscancer kopplades till ett vidlyftigt sexliv.

– Tyvärr lever många av de här gamla föreställningarna kvar och det är lätt att man skuldbelägger sig själv när man får en cancerdiagnos. Kanske grubblar man på om man sluppit sin tjocktarmscancer om man bara ätit mindre rött kött. Men eftersom man sällan får ett svar på varför man har drabbats, tjänar det ingenting till att känna skam.

För oavsett om man gör allt rätt och följer alla förebyggande råd mot cancer kan man ändå drabbas. Och det beror just på slumpen. I dag vet forskarna inte förklaringen till 50 procent av cancerfallen.

Uppemot två tredjedelar av alla cancer är slumpmässiga

En del beror på ärftlighet, en del på livsstil. Men i över hälften av fallen handlar det sannolikt om förändringar i DNA, så kallade mutationer. Varför de uppstår vet man inte. Enligt amerikanska forskare kan hela två tredjedelar av de farliga förändringarna vara slumpmässiga och inget som vi kan styra över med vår livsstil.

Det innebär också att det finns cancrar som inte går att förebygga just för att de uppkommer slumpart. Men rönen kan också ta bort mycket av den skuld man kan känna om man själv drabbas av cancer. Om ens barn drabbas kan det vara bra att veta att de flesta cancrar som drabbar barn är helt och hållet slumpmässiga.

Margareta Haag tycker att vi alla borde vara mer respektfulla mot de som drabbas av cancer och inte dra slutsatsen att de har levt ”fel”.

– Man kan aldrig slippa risken för cancer med ”rätt” livsstil, även om man kan minska risken för att drabbas, säger hon.

Det som framför allt minskar risken är att inte röka, inte bränna sig i solen, vara försiktig med alkohol och att röra på sig. På så sätt kan man förebygga all cancer med 30 procent.

Foto: TT

Läs mer:

Så minskar du risken att drabbas av cancer

Nya rön: Mördarcell mot cancer hittad

14 faktorer som ökar risken för bröstcancer

 

Utvald läsning