Den svenska förlossningsvården blir allt sämre

Två nya studier som Socialstyrelsen har gjort visar att svensk förlossningsvård har blivit sämre på tre av sex punkter.

Bland annat ökade antalet nyförlösta mammor som måste läggas in igen akut. Skillnaderna mellan olika landsting är stora. I Västernorrland återinskrivs 3,3 procent av nyförlösta mammor akut – motsvarande andel i Halland är 0,6 procent.

Även andelen förlossningsskador har ökat, och med liknande skillnader i geografin – förlossningsskador mellan åren 2010 och 2014 var fem gånger högre i Jämtland (3,5 procent), jämfört med i Västernorrland (0,7 procent).

Den tredje punkten handlar om lägre apgar-poäng i landet. Apgar är ett system där man anger hur bra det nyfödda barnet mår, och man eftersträvar så höga poäng som möjligt. Se grafen nedan:

Apgar-tabell

Socialstyrelsen menar att förändringarna är förhållandevis små, men ändå oroväckande.

– Detta är ett viktigt område och är något vi måste ha ögonen på, säger utredaren Marianne Aggestam till TT.

Läs också: Kan stress leda till en för tidig förlossning?

På övriga fronter har den svenska sjukvården däremot blivit bättre på många plan. Bland annat har vårdskadorna minskat med tio procent och risken att dö av cancer eller stroke ha blivit mindre.

Ett av de stora problemen över lag är de regionala skillnaderna. Som i Örebro, där endast 38 procent av kvinnorna och 41 procent av männen som drabbats av stroke får vård direkt på en strokeenhet, att jämföra med 91 procent för båda könen i Gävleborg. Även väntetiderna varierar stort i olika delar av landet.

Källa: Dagens Medicin

Foto: Thinkstock

 

Föda barn bokstavligt talat jobbigare än ett maraton

Föda barn - ingen enkel match.

Föda barn – ingen enkel match.

Läs också: Föda barn bokstavligt talat jobbigare än ett maraton

 

 

Utvald läsning