Demens eller alzheimer – här är skillnaden (och knepen som förebygger båda!)

Läkare håller en modell av en hjärna i sina händer

Demens och alzheimer är inte samma sak. Men de blandas ofta ihop. De två åkommorna skiljer sig åt från varandra – på flera sätt. Så vad är egentligen demens och vad är alzheimer, hur skiljer dig sig åt och vad kan man göra åt dem?

  • Demens är ett samlingsnamn för flera olika typer av sjukdomar eller skador i hjärnan. En vanlig missuppfattning är att demens är en oundviklig del av åldrandet men det stämmer inte. Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på ett hundratal sjukdomar och sjukdomstillstånd. Några exempel är vaskulär demens, frontallobsdemens, Lewykroppsdemens, Huntingtons sjukdom och Parkinsons sjukdom, där cirka 15 procent även utvecklar demens. Symtomen beror på vilken del av hjärnan som är påverkad men för det mesta brukar minnet försämras på ett eller annat sätt.
  • Alzheimer är den absolut vanligaste demenssjukdomen. Den står för cirka 70 procent av all demens. Sjukdomen kännetecknas av onormala proteininlagringar i hjärnan som gör att hjärncellerna till slut förtvinar och dör. Vid alzheimer brukar minnet drabbas hårt. Man brukar framförallt har svårt att minnas saker som inträffat nyligen. Även språket och förmågan att kommunicera påverkas negativt.

Båda går att förebygga!

Forskare har slagit fast att vi skulle kunna hejda en tredjedel av alla alzheimerfall bara genom att leva sundare. Det allra viktigaste när det gäller att förebygga demenssjukdomar, inklusive alzheimer, är att hålla koll på blodsocker och blodtryck. Är värdena måttligt förhöjda kan det räcka med livsstilsförändringar som att gå ner i vikt om man väger för mycket, att röra på sig mer och att äta mer frukt och grönt. De här vanorna skyddar även hjärtat, och allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan! Andra saker som verkar skydda hjärnan är:

  • en god sömn.
  • att vara socialt och mentalt aktiv.
  • att inte röka.
  • att inte gå omkring med obehandlad depression, diabetes eller hörselnedsättning.
  • att skydda huvudet mot skador och slag. Till exempel att använda cykelhjälm.

Foto: TT

Läs mer: 

Ny studie: De här 5 vanorna minskar risken för demens

Forskare: Det kan finnas 6 typer av alzheimers

5 tecken på tidig demens – så upptäcker du dem