Därför ökar risken för getingallergi med åldern

Getingstick kan skapa getingallergi

Getinggift hör till de farligaste gifterna i vår natur. Men för de flesta är ett stick ingen större fara. Vanligtvis känner man bara obehag och får svullnad och klåda vid bettet. Andra vanliga symtom är nässelutslag, stickningar kring munnen och klåda eller svullnad runt ögon och mun. Då kan det räcka med en antihistamintablett för att lindra besvären.

Men för cirka en procent av Sveriges befolkning kan sticket vara livshotande. Varje år dör en till två människor till följd av getingstick.

– Man kan ha blivit stucken 15-20 gånger tidigare, ändå kan man plötsligt få en svår reaktion av ett getingstick. Varför vet man inte. Det kan vara så att man får en ökad känslighet med stigande ålder. Många som drabbas är över 50 år, säger Theo Gülen, läkare på Lung- och allergikliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Är man starkt getingallergisk blir reaktionen efter ett stick kraftigare. Läppar och ögon kan svullna, man kan bli yr, drabbas av illamående och kräkningar och få andnöd som vid astma. I värsta fall kan man drabbas av en anafylaktisk chock, allergichock, då man får ett blodtrycksfall. Hjärtverksamheten kan påverkas och man kan även förlora medvetandet.

– Cirka 200 personer om året drabbas av en anafylaktisk reaktion på grund av ett getingstick. Tillståndet är livshotande och kräver snabb akutvård, säger Theo Gülen.

Getingallergiker ska alltid ha adrenalinspruta, kortison- och antihistamintabletter med sig under sommarsäsongen.

Den som har en livshotande allergi kan också få ett 90-procentigt skydd med immunterapi, hyposensibilisering. Man börjar med att vaccinera en låg dos getinggift en gång i veckan under sju veckor. Mängd och styrka ökas successivt tills man når en lämplig underhållsdos. Sedan får patienten en underhållsdos var åttonde vecka i fem år

– På det viset lurar man immunsystemet att bli tolerant mot getinggift. Man räknar med att skyddet varar 10-15 år, säger Theo Gülen.

Av Margaretha Eldh