Därför blir vissa människor aldrig frusna

kvinna vinterbadar
Vad är Raynauds fenomen?
Slå på ljud

Tillhör du dem som sällan fryser, oavsett hur kallt det är? Då kan du ha en mutation. Forskare vid Karolinska institutet har upptäckt att en av fem tål kyla bättre än andra på grund av en genmutation som får dem att spara energi effektivare än andra.

Personerna med mutationen saknar ett protein och det gör att deras muskler är extra energieffektiva. Det i sin tur ger dem en bättre tolerans mot kyla.

Försökspersonerna fick sitta i kallt vatten

Proteinet, α-aktinin-3, saknas helt hos nästan var femte människa – totalt rör det sig om 1.5 miljarder personer i hela världen, enligt forskarna.

I studien fick försökspersonerna sitta i kallt vatten tills deras kroppstemperatur sjunkit till 35.5 °C . Man studerade sedan musklernas elektriska aktivitet och proteininnehåll.

Läs mer: Då kan dina kalla händer bero på sjukdom

Mutationen kan öka risken för livsstilssjukdomar

– Personer som saknar α-aktinin-3 är bättre på att hålla värmen och klarar sig i ett tuffare klimat. Nu kan vi visa att förlusten av det här proteinet ger ökad tolerans mot nedkylning, säger Håkan Westerblad, professor i cellulär muskelfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Mutationen tros ha uppstått under evolutionen när människor flyttade ut från Afrika till ett kallare klimat i Central- och Nordeuropa. Då var mutationen troligen en stor fördel, men i dag kan den faktiskt ha en nackdel: förmågan att spara energi på det här sättet kan öka risken för vällevnadssjukdomar som exempelvis fetma. Detta vill forskarna nu undersöka närmare.

Foto: TT

Utvald läsning