Därför är din tarmflora nyckeln till hälsa och viktnedgång

Detta ska du tänka på om du vill gå ner i vikt.

Din vikt beror till stor del på genetiska förutsättningar, där bakteriefloran i tarm och mage är en viktig faktor. Färsk forskning tyder på att vår förmåga att förbränna det vi stoppar i oss till stor del är kopplat till de mikroorganismer som är aktiva i kroppen.

Nyligen upptäckte brittiska forskare att en viss bakteriegrupp kunde länkas till lägre BMI och högre förbränning. Effekten kvarstod när bakterier transplanterades från en mus till en annan, något man tagit fasta på i USA där det sedan tidigare pågår forskningsförsök kring fekala transplantationer mellan människor. Via så kallade ”bajsbanker” kan friska personer donera avföring som sedan transplanteras till sjuka.

Det finns livsmedel och andra faktorer som gynnar tillväxten av rätt sorts bakterier, men det finns också en rad hot mot tarmfloran. Vår viktcoach Marie Tegnér äter en penicillin-kur och har tagit reda på mer fakta:

För utöver antibiotika ser listan över tarmflorans värsta fiender ut så här:

Läs mer här!

Utvald läsning