Studie: Covid-19 ger stora hälsorisker månader efter infektion

kvinna med covid-19
1:07

Efter reklamen: Här är vanligaste symtomen vid långtidscovid

(1:07)

Slå på ljud

Har man väl drabbats av covid-19 så riskerar man både vara sjuk länge och att få problem månader efter att man först var sjuk, även om det då var lindrigt. Det visar nya studier från USA.

Högre risk att bli allvarligt sjuk i upp till 6 månader

För patienter som drabbats av långtidscovid ökar till och med risken att dö i upp till sex månader efter att de först hade covid-19, enligt en studie från Washington University School of Medicine.

Efter att ha studerat över 87 000 patienter som haft covid-19, och jämfört med nära 5 miljoner kontrollpatienter i en databas, drog forskarna slutsatsen att covid-19-patienter hade 59 procents högre risk för att dö upp till ett halvår efter infektionen. Jämfört med personer som inte haft covid-19.

Av påföljder som man inte skulle drabbats av på samma sätt om man inte haft covid-19. Ju sjukare man varit – desto större blev risken.

Studie: Vaccin-biverkningar kan tyda på att man haft covid-19

Studien: Långtidssjuka i covid-19 är i större risk

Personer med långtidscovid är också i större risk för att bli allvarligt sjuka, enligt studien. Och då gäller det inte bara sjukdomar i andningsorganen.

Det kan handla om stroke, sjukdomar i nervsystemet, psykiska problem som till exempel depression. Det kan också öka risken för att drabbas av diabetes, hjärtsjukdomar, matsmältningsbesvär, ledvärk, trötthet och njursjukdom, med mera. Det är inte ovanligt att drabbas av flera av de här problemen samtidigt.

Ju allvarligare symtom man hade av covid-19 desto högre är risken för att drabbas av långvariga hälsoproblem, säger studien som framför allt baseras män, men även på nära 9 000 kvinnor.

Även mild covid-19 kan ge återkommande problem

En annan studie från Centers for Disease Control and Prevention visade att man sett långvariga symtom, månader efter att man blivit sjuk i covid-19, även på patienter som när de först var sjuka hade milda symtom.

Nära två tredjedelar av patienter som först haft ett milt sjukdomsförlopp vid covid-19 återvände inom ett halvår till läkare med nya symtom.

Vaccin mot TBE och covid-19 – går det att ta samtidigt?

I den här studien var det 3 100 patienter som inte hade sökt läkarhjälp vid första omgången av covid-19 som deltog. 2 100 av dem behövde senare uppsöka läkare. Av dem var det 40 procent som behövde träffa en specialist inom vården.

Många av de som sökte läkarvård efter ett tag var kvinnor och personer över 50 år. Cirka tio procent av alla som sökte vård senare fick diagnosen covid-19 igen.

Källa: WebMd Foto: TT