Studie: Vaccin-biverkningar kan tyda på att man haft covid-19

biverkningar av coronavaccin

Vissa biverkningar som kommer efter att man har tagit vaccinet mot covid-19 kan tyda på att man tidigare har haft coronaviruset. Det indikerar en ny studie från Storbritannien som ännu inte är färdiggranskad.

Svullna lymfkörtlar ska enligt studien vara en biverkning som är vanligare efter vaccinet om man redan har haft covid-19 innan man vaccineras.

Se ocksånej, du får inte större bröst av coronavaccin.

Biverkningar vanligare om man haft covid-19

Andra biverkningar efter vaccinet som man ofta såg bland dem som haft covid-19 i studien var feber, trötthet, muskelsmärta och ledvärk.

Studien handlade inte om personer med långtidscovid. Utan det här var personer som haft coronaviruset och sedan tillfrisknat före de vaccinerades.

Det var forskare vid tre olika sjukhus i Storbritannien som gjorde studien, och den gjordes på vårdpersonal som fått sin första dos av vaccinet från Pfizer.

Hur skriver man upp sig på reservlista för vaccin mot covid-19?

Fler upplevde svullna lymkörtlar och feber

Bland de 974 personer som studerades var det 265 som hade testats positivt för covid-19 före vaccinet, eller testat positivt för antikroppar mot covid-19 före de fick vaccinet.

Forskarna jämförde hur de som haft covid-19 upplevde biverkningarna efter vaccinet med hur de som inte hade haft covid-19 före de vaccinerades upplevde dem.

Enligt författarna var det ungefär fyra procent av de som haft covid-19 som upplevde svullna lymfkörtlar efter vaccinet, jämfört med mindre än en procent bland dem som inte haft det.

Åtta procent av de som haft covid-19 fick feber efter vaccinet jämfört med två procent av de som inte haft det.

kvinna har biverkningar efter coronavaccin

Även muskelsmärta var vanligare efter covid-19

Cirka 30 procent av de som haft covid-19 upplevde muskelsmärta efter vaccinet jämfört med cirka 15 procent bland dem som inte haft det.

Cirka 29 procent upplevde trötthet efter vaccinet jämfört med 20 procent bland dem som inte haft det.

Vaccin mot TBE och covid-19 – går det att ta samtidigt?

Forskarna såg ingen skillnad i hur många eller svåra biverkningar man fick utifrån hur långt det gått efter att man haft covid-19 och att man fick vaccinet.

Studien är alltså ännu inte färdiggranskad men enligt forskarna visar den tecken på att fler av de som redan haft covid-19 upplever biverkningar av vaccinet än de som inte haft covid-19.

Källa: WebMd Foto: TT

Utvald läsning