Coronaviruset kan skada hjärtat

Kvinna sittter i soffan och håller händerna över sitt hjärta

De svåra lungproblem som kommer av en coronainfektion har fått stort fokus. Men nu har läkare sett att det även skadar hjärtat – vilket är minst lika allvarligt. En del av patienterna dör nämligen av hjärtinfarkt som en direkt följd av viruset.

Efter hand som det har kommit in siffror från Kina, Italien och städer som New York och Washington, har hjärtläkare blivit allt mer övertygade om att coronaviruset även infekterar hjärtmuskeln.

I en pågående studie har 1 av 5 patienter med covid-19 skador på hjärtat som kan leda till infarkt. Även personer som inte har någon påverkan på lungorna kan ha en infektion i hjärtmuskeln, visar studien. Coronaviruset verkar nämligen fästa vid en viss typ av receptor – och den receptorn finns i både lungor och hjärta.

Även helt friska kan få infektion i hjärtat

I data från Kina har man undersökt 416 patienter som vårdats för covid-19. Av dem hade 19 procent tecken på skador i hjärtat. De som hade skador avled oftare – 51 procent av dem med skador dog, jämfört med 4,5 procent av dem som inte hade hjärtskador. De patienter som redan hade en underliggande hjärtsjukdom drabbades hårdast av de hjärtskador som orsakas av coronaviruset. Men man såg också att personer med helt friska hjärtan drabbades.

Forskarna vet ännu inte varför vissa patienter får skador på hjärtat av coronaviruset. En teori är att man kan ha en genetisk sårbarhet eller att man helt enkelt har utsatts för en högre smittdos av viruset.

Läkarna bakom studien menar att det är extremt viktigt att undersöka om hjärtat har blivit infekterat av viruset hos de patienter som kommer till intensiven.

Foto: TT

Läs mer: 

Coronaviruset: Så ser spridningen över landet ut just nu – börjar planas ut i Stockholm

Testa enkla andnings-övningen mot stress, som stärker hjärta och lungor

Ny studie: Därför är det bra för hjärtat att bada varmt

Redaktionens tips