Brister i vården drabbar nyblivna mammor

Brister i vården går ut över föräldrar.

Att vara en nybliven mamma innebär inte bara en dans på rosa moln med sin gulliga bebis – det kan också vara problem med amningen, bristningar i underlivet eller förlossningsdepression, bland annat.

Men vårdtiden för nyförlösta är kort och många vet inte vart de ska vända sig om problem uppstår.

– När man har en kort vårdtid måste man ha en strukturerad, systematisk och heltäckande uppföljning och också information till nyblivna mammor och pappor om vart man kan vända sig när problem tillstöter, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell till TT.

Läs också: Halv miljard extra på förlossningsvården

Eftersom den genomsnittliga vårdtiden vid vaginala förlossningar idag är mindre än två dygn är det flera problem som aldrig hinner fångas upp av sjukhusen, och många sjukhus har inte ens någon sådan skriftlig rutin.

Främst är detta ett jämställdhetsproblem, menar Wigzell.

– Det är många kvinnor som genomgår förlossningar. Man vet mycket om vad kvinnorna önskar och behöver, kunskapen finns, och ändå har vi i kartläggningen identifierat de här bristerna.

Läs också: Nytt råd ska ge bättre vård vid förlossningsskador

Bristerna har framkommit efter en utredning som Socialstyrelsen gjort på uppdrag av regeringen. Utredningen påvisar också att det finns stora skillnader mellan sjukhus, regioner och landsting.

Förhoppningen är att den här nya kartläggningen ska leda till utvecklingsarbete och förändringar. Man kommer också att ha en dialog med olika vårdgivare kring vilken nationell kunskap som behövs samt nationella riktlinjer.

Källa: Dagens Medicin/TT

Foto: Thinkstock

 

Den svenska förlossningsvården blir allt sämre

Läs också: Den svenska förlossningsvården blir allt sämre

 

 

Utvald läsning