Att växa upp med katt kan minska risken för astma

Vändorna kring husdjur och astma har varit många, även i vetenskapliga kretsar. Enligt vissa studier har barn som växer upp med hund eller katt större risk att utveckla allergier och astma – medan andra säger att barnen blir mer motståndskraftiga.

Nu kanske en ny studie gjord av forskare vid Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Research Centre (COPSAC) i Danmark kan svara på varför resultaten hittills varit så tvetydiga.

Läs också: 7 hälsofördelar som bara gäller kattägare 

Det kan nämligen vara en variation i genen 17q21, kallad TT, som ger så olika utslag. Personer med den här variationen löper dubbelt så stor risk att utveckla atopiska problem som astma eller bronkit. Därför är sådana personer perfekta att göra astmastudier på.

Man tittade på medicinsk, genetisk och miljörelaterad data hos 377 barn till mödrar som har eller har haft astma. Bland annat kartlade forskarna barnens gener och tog prover på allergener som fanns i barnens sängar. Det visade sig att cirka en tredjedel av barnen hade TT-variationen som ökar risken att utveckla astma.

Och analysen visade att av barnen med TT-variationen så var det färre som utvecklade luftvägssjukdomen – om det fanns en katt i hemmet när de föddes.

Gäller bara katter

Varför det var så vet man inte, men en teori forskarna har är att allergenerna från katten stör ut astmagenens inverkan. Eller något mer komplicerat som hänger ihop med mikrober i kattens tarmflora.

Läs också: Det händer i din kropp när din katt spinner

Samma påverkan kunde inte ses hos de barn som istället växte upp med en hund hemma – där syntes ingen skillnad.

Forskarna vill inte börja påstå att en katt är boten mot astma, men att studieresultaten visar hur komplicerad sjukdomens utveckling kan vara.

Dessutom finns en risk att ta hänsyn till…

Genmutation en risk

Har man istället en annan mutation av samma gen, och växer upp med en katt, så ökar risken att utveckla eksem. Där visade sig istället hund kunna ge ett mindre skydd mot eksem, både för de med och de utan mutationen.

Läs också: Kvinnor gosar hellre med katten än med sin partner 

SÅ: Om du inte kartlägger dina gener innan du skaffar ett husdjur kan det går hur som. Samtidigt finns det en massa bevisade hälsoeffekten av att ha husdjur, även om många inte är direkt kopplade till djuren i sig.

Men en bra sak med studien är i alla fall att vi vet mer om sambandet mellan astma och katter, och kan säga att katt KAN vara en idé om du vill minska astmarisken. Undantaget är dock barn vars mödrar har kattallergi, där ökar istället risken att utveckla samma reaktion om de träffar katter under spädbarnstiden.

Källa: ScienceAlert/Journal of Allergy and Clinical Immunology   Foto: IBL

Redaktionens tips