HuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig matPollenallergi

Är du "PK" på jobbet? Det kan göra dig hjärntrött visar ny forskning

19 jul, 2022 
Kvinna som pratar med kollegor
Huruvida att vara PK – politiskt korrekt – är något att sträva mot eller inte skiljer nog mycket från person till person. Nu visar forskning att det finns både för och nackdelar med förhållningssättet.
Annons

Användningen av begreppet "PK" – politiskt korrekt – används i dag inte sällan i mer negativa termer för att belysa att någon är stel och kanske lite väl försiktig eller rädd att trampa någon på tårna. En amerikansk forskargrupp är nu en av de första att ha undersökt området vetenskapligt, vad det egentligen innebär – och hur det påverkar oss. Det här säger studien.

Se också: Högkänslig? Så mår du bäst på jobbet

Högkänslig? Så mår du bäst på jobbet – du har många unika fördelarBrand logo
Högkänslig? Så mår du bäst på jobbet – du har många unika fördelar

Människor som uppträder politiskt korrekt vill visa hänsyn

Undersökningen, som nyligen publicerats i amerikanska Journal of Applied Psychology, har tittat på när och i vilken grad 96 kollegor på jobbet beter sig "politiskt korrekt" och varför – samt vilka konsekvenserna av det blir. Författarna till studien förklarar att ämnet blir allt viktigare att undersöka i samband med allt fler arbetsplatser har en personalstyrka med bredare mångfald.

Annons

– Mångfald är viktigt och kommer med många fördelar både för enskilda personer, organisationer och samhället i stort, säger författarna till studien, Joel Koopman, Professor inom Business Administration vid Texas A&M och Klodiana Lanaj, Professor inom Business Administration vid Floridas universitet till PsyPost, och fortsätter:

– Samtidigt skapar den utmaningar när människor interagerar med varandra, eftersom att det är viktigt att vara inkluderande och att ha förstående för andras åsikter och synsätt.

– Det här kan kräva att vi beter oss politiskt korrekt på jobbet. Det vill säga att vi agerar med finkänslighet och en tolerans för andra, genom att korrigera eller förtrycka särskilda ord eller handlingar.

Politiskt korrekthet kan göra oss kognitivt utmattade

Vidare menar forskarna att även om beteendet verkar härstamma från en godhet hos människan, så kan det verka dränerande för den som i stor utsträckning anpassat sig mycket med hänsyn av sina kollegor.

Annons

Deltagarna i studien som, enligt enkätundersökningen, ansett sig ha "censurerat sig" eller "känt sig orolig för en kollegas välmående" under dagen – svarade i större utsträckning att de kände sig utmattade efter sin arbetsdag. Deltagarnas partner uppgav även att dessa i högre grad var på dåligt humör på kvällen.

– Våra resultat visade genomgående att anställda väljer att agera med politisk korrekthet på jobbet eftersom de bryr sig om de medarbetare som de interagerar med. Det är viktigt att förstå att politisk korrekthet kommer från ett bra ställe – att vilja vara inkluderande och snäll, säger forskarna och författarna till studien.

Viktigt att man är medveten om extra påfrestningen

Samtidigt bör man ta påfrestningen på allvar, menar dem.

– Det är viktigt för både medarbetare och chefer att förstå att det kan slita att vara politiskt korrekt. Anställda kanske framförallt behöver tänka på det när de kommer hem, att inte ta ut sin frustration på sin familj eller partner. Chefer behöver tänka över hur man kan mildra den utarmning anställda kan känna av att behöva vara politiskt korrekta på jobbet.

Källa: PsyPost/Psycnet
Foto: TT

Annons