6 sätt att minska risken för stroke

Kvinna med huvudvärk håller händerna om huvudet

Varje år drabbas runt 26 000 personer i Sverige av en stroke. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Två tredjedelar av alla strokefall beror på fem riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer en person har desto större är risken för en stroke. Samma gäller risken att få en ny stroke.

De fem vanligaste riskfaktorerna är

 • högt blodtryck
 • rökning
 • förmaksflimmer
 • diabetes
 • låg fysisk aktivitet

Hög ålder och ärftlighet är två andra saker som ökar risken och de är svåra att påverka. Men nästan alla andra riskfaktorer går faktiskt att påverka på egen hand, antingen direkt eller indirekt. Till exempel är det bra att känna till om man har hjärtflimmer i släkten och att söka hjälp om man plötsligt känner av en återkommande oregelbunden hjärtrytm och en onormal andfåddhet. Det är också bra att kontrollera sina blodfetter, om man har högt kolesterol i släkten.

Det här kan du också göra för att minska risken att drabbas för en propp:

 

1. Håll koll på ditt blodtryck

Personer med högt blodtryck löper tre gånger större risk att få stroke jämfört med dem som har normalt blodtryck. Det är också den enskilt största orsaken till stroke, både hos kvinnor och män. Helst ska blodtrycket ligga under 140/90. Mät gärna ditt blodtryck då och då för att ha koll på hur du ligger till. Lätt förhöjt blodtryck kan behandlas med livsstilsråd och/eller medicin. De livsstilsråd som rekommenderas mot högt blodtryck är framför allt att motionera mycket eftersom det i sig sänker trycket. Att dra ner på saltet och äta mer frukt och grönt är andra råd.

2. Undvik stor övervikt

Att väga för mycket ökar risken för stroke i sig. Men övervikt kan också orsaka andra tillstånd som också ökar risken för en propp, som högt blodtryck, högt blodsocker och diabetes typ 2. Ett BMI på under 25 är ett bra riktmärke.

3. Kontrollera ditt blodsocker

Mer än var femte strokepatient har diabetes. Men även ett högt blodsocker som ”bara” gränsar till diabetes typ 2 kan skada blodkärl och på så vis öka risken för en propp. Ofta kan man få ner blodsockret med sund mat och mer motion. Det är också bra att kolla upp ett misstänkt högt blodsocker med sin doktor.

4. Rör på dig varje dag

Motion förebygger nästan alla riskfaktorer för stroke – det sänker blodtrycket och blodsockret, förebygger övervikt och minskar risken för diabetes typ 2. Men motion sänker också strokerisken i sig. Försök därför att röra på dig minst en halvtimme per dag, gärna mer! Det är bra om du får upp flåset.

5. Skippa vinet

En hög alkoholkonsumtion ökar risken för stroke. Drick därför måttligt och undvik att dricka ofta. Om och när du dricker, välj helst rött vin.

6. ….och ciggen

Rökare har dubbelt så hög risk att drabbas av stroke. Särskilt farlig är rökning för kvinnor – de löper större risk att drabbas av stroke än manliga. Slutar du röka påverkar du också andra riskfaktorer, som högt blodtryck. Redan efter ett drygt års rökstopp är din strokerisk på samma nivå som hos en icke-rökare.

Vad är en stroke?

En stroke orsakas av syrebrist i hjärnan  som en följd av en blodpropp i något blodkärl. Stroke kan också vara en följd av en hjärnblödning. Ofta kommer den väldigt plötsligt och utan förvarning. De vanligaste symtomen är:

 • Förlamning, kraftlöshet eller känselnedsättning i en kroppsdel

 • Talsvårigheter

 • Svårigheter att förstå vad andra säger

 • Synstörning

 • Yrsel

 • Kraftig huvudvärk

Källor: Harvard Health Publishing, Hjärt-Lungfonden.

 

Foto: TT

Läs mer: 

Nytt coronalarm: Unga och friska drabbas av stroke

Ny forskning: Grönt te kan förlänga livet och minska risken för stroke

Jenny Alversjö om stroken: Mitt liv kommer alltid vara före och efter

Utvald läsning