12 enkla saker alla kan göra för att minska cancerrisken

Ett sätt att förebygga cancer är att röra på sig

I takt med att vi lever allt längre, kommer också allt fler att drabbas av cancer. Minst var tredje person i Sverige beräknas få cancer någongång under sitt liv. Det som ökar mest är olika former av hudcancer. Samtidigt överlever allt fler sin cancersjukdom.

I Sverige lever 70 procent av alla cancerdrabbade tio år efter diagnos. Enligt världshälsoorganisationen WHO kan alla dock minska sin risk att drabbas bara genom att följa deras enkla råd. Och det är aldrig för sent (eller för tidigt) att börja förebygga sjukdomen.

Råden bygger på WHO:S europeiska kodex mot cancer, som är baserad på de senaste vetenskapliga rönen. Ju fler rekommendationer man följer, desto lägre är risken att drabbas av cancer. Men de skyddar dessutom även mot andra allvarliga sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2.

Så förebygger du cancer – 12 steg

 1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.
 2. Gör ditt hem (och din arbetsplats) rökfri.
 3. Se till att ha en sund kroppsvikt.
 4. Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa tiden du sitter ner.
 5. Ät hälsosamt: Ät mycket fullkornsprodukter, baljväxter, grönsaker och frukt. Begränsa intaget av kaloririka livsmedel och undvik sötade drycker. Undvik bearbetat kött och begränsa intaget av rött kött och mat med hög salthalt.
 6. Begränsa ditt intag av alkohol. För att förebygga cancer, undvik helst alkohol helt.
 7. Undvik för mycket sol, detta gäller särskilt barn. Använd solskyddsprodukter. Sola inte solarium.
 8. Skydda dig mot cancerframkallande ämnen på din arbetsplats genom att följa hälso- och säkerhetsföreskrifterna.
 9. Ta reda på om du är utsatt för höga nivåer av radon i din bostad. Vidta åtgärder för att minska en hög radonnivå.
 10. För kvinnor: Amning minskar moderns risk att utveckla cancer. Amma ditt barn om du har möjlighet att göra det. Hormonell terapi (HRT) mot till exempel klimakteriebesvär ökar risken för vissa typer av cancer. Begränsa användningen av hormonbehandlingar.
 11. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram mot: Hepatit B (för nyfödda) och humant papillomvirus (HPV) för flickor.
 12. Delta i de screeningprogram som erbjuds för att upptäcka bröstcancer, livmoderhalscancer  och tjocktarmscancer.

Foto: TT

Läs mer:

8 saker som cancerdrabbade önskar att du visste

Checklista: Känner du igen farliga solfläckar?

Lev längre – med små enkla förändringar

Utvald läsning