Fråga psykologenFråga läkarenFråga KBT-terapeutenFråga relationsexpertenFråga träningsexperten

Behövs TBE–vaccin om man redan varit sjuk – eller är jag immun?

10 mar, 2023 
vaccin + varningsskylt för fästingar
Har man livslångt skydd mot TBE om man en gång blivit väldigt sjuk i fästingsjukdomen? Det frågar sig den här 70+ mannen som känner sig aningen skeptisk till vaccinet. Läkare Michael Seipel svarar.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Fråga: Jag är en man på 70+ som blev väldigt sjuk i fästingsjukdomen TBE för 25 år sedan. Lyckligtvis tillfrisknade jag utan men. Efteråt har jag frågat om jag är att räkna som immun, och fått beskedet att jag är det eftersom jag hade infektionen. Jag har även en jämnårig bekant som insjuknade trots att hon hade vaccinerat sig mot TBE, det är säkerställt. Efter att hon tillfrisknat hade hon en lång period av trötthet och koncentrationssvårigheter. Så jag undrar om jag kan känna mig säker på det besked jag fått och om man egentligen kan lita på vaccination?

/Tacksam för svar

5 sjukdomar vi kan få av fästingar - symtomen att hålla koll påBrand logo
5 sjukdomar vi kan få av fästingar - symtomen att hålla koll på

Läkare Michael Seipel svarar: ”Vaccin viktigaste förebyggande åtgärden”

TBE, Tick Borne Encephalitis, fästingburen encefalit eller fästingöverförd hjärninflammation, är exempel på en sjukdomstyp som kallas för zoonos. Med det menas att sjukdomen överförs från djur till människa. Fästingar som suger blod från gnagare och hjortdjur, som är värddjur för TBE, kan överföra viruset till människor. Då viruset finns i fästingens spottkörtlar överförs smittan snabbt vid bettet. TBE smittar inte från människa till människa men en fästing som suger blod från en smittad person kan överföra smittan till en annan. Antalet fall av TBE i Sverige har ökat från cirka 200–250 anmälda fall per år till cirka 400 de senaste åren. Samtidigt har också områdena där TBE förekommer blivit flera. Man tror att det finns ett okänt antal med inga eller mycket milda symtom.

Annons

Michael Seipel

 • Michael Seipel är legitimerad läkare, specialiserad inom anestesi och intensivvård.
 • Han har arbetat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala men också som distriktsläkare och inom företagshälsovården. Utöver det har han en egen mottagning där han inriktar sig på smärtproblematik och smärtlindring.

Beräkningar visar att 20–30 procent av de smittade utvecklar symtom. Det rör sig då oftast om influensaliknande besvär med feber och muskelvärk som försvinner efter någon vecka. 20–30 procent av de som utvecklar symtom insjuknar sedan i en andra TBE-fas med mer dramatiska symtom på hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation. Till exempel hög feber, illamående, svår huvudvärk och förvirring. De allra flesta blir återställda, men cirka 30 procent av dem som når den andra fasen får långdragna besvär som uttalad trötthet, minnes- och koncentrationsstörningar och förlamningar. I sällsynta fall förekommer dödsfall. Någon botande behandling finns inte utan man får rikta in sig på att lindra symtomen.

Genomgången sjukdom ger sannolikt livslång immunitet. Den viktigaste förebyggande åtgärden är vaccination. Det finns i dag väl beprövat vaccin, vilket ger ett bra skydd. Grundvaccinationerna ges enligt ett schema med 3–4 vaccinationer i följd, beroende på personens ålder. För att behålla skyddet måste man sedan fortsätta med påfyllnadsdoser enligt ett bestämt schema anpassat till åldern, eftersom vårt immunförsvar blir svagare då vi åldras. Vaccinet kan ges från ett års ålder. Några Regioner i Sverige erbjuder vaccination mot TBE kostnadsfritt för barn men i dagsläget får de allra flesta av oss stå för kostnaden själva.

Annons

Det som drabbade din vän kallas på fackspråk för vaccingenombrott, insjuknande trots vaccination mot sjukdomen i fråga. Detta förekommer i samband med TBE-vaccination, men är ovanligt. Frågan är om hon fått sina vaccinationer enligt ett korrekt schema? En annan orsak till vaccingenombrottet kan vara att hennes immunförsvar inte fungerar normalt.

Vill du också ställa en fråga?

Vi har flera experter som regelbundet svarar på läsarfrågor. Vill du ställa en egen fråga? Mejla till [email protected]. Skriv i ämnesraden vilken expert du vill ställa din fråga till.

MåBra:s experter:

 • Hanna Brännlund, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin.
 • Gunilla Hasselgren, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin.
 • Christina Lundell, legitimerad läkare som även forskar inom kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Michael Seipel, legitimerad läkare med lång erfarenhet, bland annat specialiserad på smärtproblematik.
 • Anna Bennich, legitimerad psykolog och psykoterapeut.
 • Nathalie Siljerud Joo, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning.
 • Maria Jacqueline Bratt, socionom, specialiserad på bland annat konflikthantering.
 • Nina Ljungberg, kurator och socionom med vidareutbildning inom sexologi.
 • Sandra Hiort, personlig tränare, kostrådgivare, friskvårdskonsult och stressrådgivare.

Vill du läsa mer? Här hittar du alla frågor och svar från våra experter.

Foto: Shutterstock/TT

Annons