Studie: Att hålla en jämn vikt är viktigare än att vara smal

En jämn vikt tycks hjälpa bättre mot diabetes än en smal barndom.

Att övervikt och fetma har en koppling till diabetes typ 2 är ingen nyhet, men nu visar forskning att risken att drabbas ökar ytterligare – om du varit smal som barn.

Det är brittiska forskare som analyserat data från över 370 000 personer i ett register kallat UK Biobank. Deltagarna delades in i två grupper: Överviktiga och feta. Överviktiga var de vuxna med ett BMI på mellan 25-30, och feta var personer med ett BMI över 30.

Sedan delade man inom grupperna upp personerna beroende på om de varit smala, medel eller runda när de var omkring tio år – en uppgift deltagarna själva fick rapportera om.

53 procents större risk för diabetes

När forskarna sedan analyserade resultaten, som presenterades vid EASD-kongressen i Berlin, kom man fram till att de deltagare som hamnade i gruppen ”övervikt” hade ett ganska liknande BMI-värde på strax över 27. Däremot hade de deltagare som rapporterat att de var smala som barn hela 53 procents större risk att utveckla diabetes typ 2, jämfört med de som rapporterade att de varit runda redan som små och vars BMI inte ändrats så mycket.

Bland de som hamnade i gruppen ”fetma” hade personerna som varit smala som barn något lägre snitt-BMI än de som varit feta som barn (33,6 jämfört med 34,9). Här var skillnaden i diabetesrisk inte lika stor, men visade ändå på samma trend. De som varit smala som små hade en risk på 14,6 procent, medan de som haft en jämnare BMI-kurva låg på 12,3 procent.

Kan hjälpa det förebyggande arbetet

– Om de (resultaten) stämmer och är giltiga även i andra populationer och delar av befolkningen så indikerar detta att för ett minskat diabetesinsjuknande bör det preventiva arbetet inkludera hela befolkningen, inte bara individer med högt BMI, säger Patrik Wennberg, docent i allmänmedicin vid Umeå universitet, till Dagens Medicin. 

Studien jämförde inte diabetesrisken mellan personer som var smala både som barn och vuxna och personer som var överviktiga vid båda perioderna. En svaghet i studien är också individernas självrapporterande om sin vikt som barn.

Källa: Dagens Medicin, EASD  Foto: IBL

Läs också:

10 vanliga symptom vid diabetes

Ny studie: Diabetes finns i fem typer – inte två

Diabetes: Många kan sluta med insulin med ny metod

 

Utvald läsning