Européer har större sug efter fett och alkohol

Den europeiska befolkningen har större benägenhet att konsumera fet mat och alkohol. Det visar en ny studie från University of Aberdeen.

Forskarna har i sina jämförelser kunnat se att européer väljer fetare mat än andra folkslag, som exempelvis asiater.

Orsaken tros vara genetisk. Galanin-genen, den gen som reglerar aptit och törst, skiljer sig kraftigt åt mellan folkslagen. Forskarna tror det kan förklara varför nordbor oftare väljer fetare man än asiatiska människor.

Källa: Zarah Öberg

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock

Utvald läsning