Första hjälpen: Så hanterar du fallolyckor

Första hjälpen: Så hanterar du fallolyckor

Barnläkaren Kajsa Kaijser går igenom hur du hanterar fallolyckor med barn.

Kommer härnäst