Träningen gör dig friskare när du blir äldre

Träningen gör dig friskare som äldre.

De fyra studierna har tittat på hur fysisk aktivitet påverkar vårt åldrande.

En av studierna visar att medelålders kvinnor som motionerar är mindre benägna att utveckla kroniska sjukdomar, hjärtproblem samt fysiska eller psykiska funktionshinder efter att de fyllt 70.

En annan studie fann att motståndsträning en eller två gånger i veckan förbättrade äldre kvinnors uppmärksamhet.

Små intervaller av träning ger också en effekt

Den tredje studien visar att kvinnor och män över 55, som motionerar på måttlig eller hög nivå, är mindre benägna att få nedsatt kognitiv förmåga, jämfört med personer som inte motionerar.

Och till slut: Kvinnor över 65 år minskar risken för fallolyckor genom fysisk aktivitet.

Har du svårt att hitta tid till träningen? Kom ihåg att motionen ger effekt även om du delar upp den under dagen – så länge du rör på dig minst tio minuter åt gången!

 

 

Utvald läsning