TräningspeppTräningskläderBörja tränaTräna med redskapTräningsprogramVardagsmotionTräna utomhus

Går du som du är? Din gångstil avslöjar personligheten!

12 sep, 2017 
Högt tempo på promenaden? Det kan gynna första intrycket ordentligt, enligt den här studien!
Annons

Full fart framåt eller knappt styrfart? Ditt sätt att gå, och särskilt ditt tempo, avslöjar kanske mer om dig än du tror. Forskning visar nämligen att vår gångstil kan vara starkt sammankopplad med våra personlighetstyper.

Allt enligt en studie publicerad i Social Psychological and Personality Science, som till exempel menar att extroverta personer går snabbare än sina introverta jämlikar.

Över 15 000 vuxna människor granskades för att se om personlighetsdragen färgade gångstilen. Deltagarnas sätt att gå analyserades samtidigt som de fick svara på frågor om sina egenskaper.

Forskarna noterade att studiedeltagare som ansågs mer sociala och ambitiösa också tenderade att promenera snabbare än övriga. De deltagare som klassat sig själva som introverta eller pessimistiska tenderade istället att  gå långsammare och dessutom sakta ner snabbare än övriga.

Men vårt sätt att gå kan också misstolkas. Enligt en annan studie från 2012, där man undersökte just omgivningens uppfattning av personlighetstyper baserade på rörelsemönster, visar precis det. Resultatet pekade på att personer med snabb gångstil uppfattades som mer extroverta och socialt, medan de med kortare steglängd och långsammare tempo ansågs blyga eller rent av negativa. Uppfattningarna stämde dock illa överens med verkligheten när deltagarna fick beskriva sig själva.

 

Annons