Vaccinationsbevis för resor i sommar – så ska det att gå till

Anders Ygeman och hand med vaccin.

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Ända sedan det stod klart att det kommer finnas vacciner mot coronaviruset och sjukdomen covid-19, har det också funnits en diskussion kring behovet av vaccinationsbevis.

Den här typen av bevis på att man har vaccinerat sig mot viruset skulle då kunna bli som ett frikort för att resa internationellt – men även för andra typer av aktiviteter som innebär en risk för smitta.

De 3 coronavaccinen i Sverige – så skiljer de sig åt

– När vi fått ner smittspridningen, och börjar öppna upp igen, då kan man ju tänka sig att det används vid exempelvis fotvård, när du går till en frisör eller massör. Men det kan också handla om till exempel restauranger eller konsertbesök, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman på en presskonferens under fredagen.

Vaccinationsbevis för corona – så ska det går till

Där presenterade myndigheten för digital förvaltning (DIGG) en första rapport om hur ett sådant digitalt vaccinationsbevis skulle kunna se ut och fungera. Ygeman förklarade sin målbild:

– Regeringens mål är att du ska kunna få ett digitalt vaccinationsintyg, och att andra vaccinationsintyg ska kunna verifieras digitalt.

Målet är att systemet med vaccinationsbevis ska finnas klart till sommaren, med start den 1 juni. Mats Snäll, projektledare vid DIGG, förklarar hur det skulle kunna gå till med vaccinationsbevisen.

Så får du ett vaccinationsbevis.

DIGG:s bild som visar hur det ska gå till att få sitt vaccinationsbevis. Foto: DIGG

– Det går ut på att vi använder mycket av de rutiner som finns redan för att rapportera in uppgifter om individers vaccination från de hälsosystem vi har till det nationella vaccinationsregistret, säger han.

Därifrån ska man som privatperson kunna begära ett intyg, som då exporteras till en utfärdartjänst (något en statlig myndighet eller Folkhälsomyndigheten får ansvara för). Utfärdartjänsten kommer sedan att formatera informationen till det bevis som behövs, och i det format som krävs för att det ska vara giltigt.

– Individen kommer då att få det tillställt till sig, säger Mats Snäll.

I första hand för utlandsresor

När du väl fått beviset ska du kunna förfoga över det som du vill, i en app eller på annat sätt – även på papper.

Beviset ska förstås följa de rekommendationer och standarder som EU har ställt upp, eller de som Världshälsoorganisationen, WHO, har ställt upp.

Nya tidsplanen: Då får du ta covid 19-vaccinet – region för region

– Det är främst tänkt för resor det här beviset, och kontrollanter ska kunna titta på beviset och verifiera att det är äkta och kontrollera det online med en svensk källa för verifiering, säger Mats Snäll på presskonferensen.

För att systemet med vaccinationsbevisen ska fungera kommer det att behövas en del regeländringar, bland annat en förordning som reglerar personuppgiftsbehandlingen för utfärdande och verifiering av beviset, och en grund för att lämna ut uppgifter om vaccination till bevisen.

Måste ha E-legitimation

Ska bevisen finnas till förfogande från och med den 1 juni finns det fem saker som kommer att behövas:

  • Svensk E-legitimation är det lättaste sättet att legitimera personer idag, cirka 8,5 miljoner svenska har E-legitimation.
  • Man måste förstås ha vaccinerat sig, och det måste ha rapporterats in till Nationella vaccinationsregistret.
  • Gränskontroller måste kunna läsa bevisen
  • Gränskontroller måste godkänna innehållet och formatet
  • Gränskontrollerna måste kunna verifiera innehållet i bevisen.

Sverige inför vaccinationsintyg – ska vara giltigt globalt

Med andra ord är det inte bara i Sverige vi måste få bevisen på plats, mycket hänger på hur långt landet du vill resa till har kommit med sin hantering av vaccinationsbevis.

– Det är glädjande att vi kommit så här långt på så kort tid, säger Ygeman, och menar att vi med säkerhet kommer kunna använda den här lösningen i framtida sammanhang också, säger Anders Ygeman.

Etiska frågor om vaccinationsbevis

Det finns däremot många frågor som återstår – däribland den etiska. Det är trots allt inte alla människor som kan vaccinera sig.

– Över huvud taget måste vi tänka igenom de etiska aspekterna noggrant. Vi har ett antal ungdomar som i första taget inte kommer att kunna ta del av vaccin, påpekar Anders Ygeman.

Därför blir det viktigt att de som ställer krav på vaccinationsbevis tänker på riskgrupper och barn, och sätter upp regler som inte diskriminerar någon.

Foto: TT

Redaktionens tips

Agnes Wolds strategi för att snabba på vaccineringen: En dos räcker

Kändisarna erbjöds vaccin mot corona – får gå före i kön

Här vaccineras Dolly Parton till raderna av “vaccine”

Dela på: