Sverige inför vaccinationsintyg – ska vara giltigt globalt

Lena Hallengren under presskonferens och ett exempel på ett digitalt vaccinationsintyg.

Obs: Intyget på bilden är ett montage!

Slå på ljud

På en digital pressträff under morgonen meddelande digitaliseringsminister Anders Ygeman och socialminister Lena Hallengren att Sverige inför vaccinationsintyg. Med på plats var även Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR och Läkemedelsverkets vaccinsamordnare Charlotta Bergquist.

Sverige inför vaccinationsintyg

Regeringen meddelade under torsdagens presskonferens att man i nuläget arbetar för att ta fram ett internationellt godkänt vaccinationsintyg.

– Vaccinationsintyget är ett kvitto på att du har fått sprutorna. För att intyg ska fungera internationellt måste de vara erkända av världens länder, säger socialminister Lena Hallengren.

Intygen ska bygga på befintlig information, följa internationella riktlinjer och standarder. Sverige kommer också vara en aktiv part att vara med att forma den internationella standarden för intygen. Redan i dag går det att få utdrag från sin journal, men det finns i nuläget inga formella intyg som accepteras globalt.

– Det kommer att göra de enklare, säkrare och internationellt gångbara, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Den internationella standarder kommer att vara avgörande för att smidigt kunna resa mellan olika länder.

– Precis som andra länder behöver Sverige förhålla sig till andra faktorer som dels påverkar arbetet. Mer kunskap om vaccinernas effekt behövs. Det kan påverka intygen, berättar Lena Hallengren.

Tre myndighetsuppdrag ges för att ordna en digital infrastruktur för vaccinationspass och verifiering av dessa.

– Målet är att alla ska kunna få digitalt vaccinationsintyg. Det ska vara enkelt att använda och identifiera, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Förändringarna: I den här ordningen får svenskarna vaccin

Just nu är coronavaccineringen av personer på landets äldreboende i full gång. Sedan är det 65-plussarnas och riskgruppernas tur. Under presskonferensen meddelades det även hur vaccinationerna gått så här långt.

– Nu är strax över en kvarts miljon svenskar vaccinerade, drygt 264 000, och 34 000 av dem har fått en andra spruta. Jag vill rikta mitt varmaste tack till alla er som gör det här möjligt, säger Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare meddelat i vilka ordning svenskarna kan tänkas få vaccinet. Den första fasen, bestående av äldre som bor i särskilda boenden, vårdpersonal och personer som lever med någon i denna riskgrupper, påbörjades redan i slutet av 2020. Men nu väljer man att göra man vissa förändringar i prioriteringsordningen, där bland annat andra personer över 65 även kommer ingå, till skillnad från tidigare över 70 år. Mer utsatta grupper kommer, med den nya förändringen, att få vaccinet tidigare än beräknat.

Andra fasen i ordning har varit planerat att starta i februari 2021 och personerna i gruppen planeras att vaccineras samtidigt.

Fas 1

  • De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
  • Personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

  • Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.*
  • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Vissa medicinska riskgrupper samt deras hushållskontakter.*
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

  • Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.
  • Personer med svårigheter att följa råd och rekommendationer. (Exempelvis hemlösa och personer med vissa funktionshinder.)*

Fas 4

  • Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

*Uppdaterade grupper

Foto: TT (Obs: Intyget på bilden är ett montage!)