Nya rön: Så påverkar din blodgrupp risken att få covid-19

labbpersonal håller i provrör med blod
1:32

Efter reklamen: Intervju: Agnes Wold avfärdar den vanligaste myten om hur corona smittar

(1:32)

Slå på ljud

I början av pandemin kom det rapporter om att personer med blodgrupp A verkade vara mer mottagliga för coronaviruset än andra. Enligt en kinesisk studie hade 41 procent av de som avled i covid-19 blodgrupp A. De med blodgrupp O verkade däremot smittas i mindre utsträckning.

Blodgrupp kan öka risken för flera sjukdomar

Rönen stöddes av studier gjorda i hårt coronadrabbade länder som Italien och Spanien.

Tidigare har man även sett att blodgruppen har en inverkan på mottagligheten för flera andra infektionssjukdomar, bland annat malaria och vinterkräksjuka. Forskning visar också att personer med blodgrupp 0 löper mindre risk för vissa hjärt- och kärlsjukdomar.

Vid SARS-utbrottet i början av 2000-talet såg man att blodgrupp 0 verkade ha en skyddande effekt mot viruset, och att blodgrupp A skulle vara en riskfaktor.

De här grupperna hade störst risk att smittas av corona

Nu har amerikanska forskare gjort en ny och större genomgång av över 100 000 personer där man tittat på blodgruppens betydelse för att smittas av coronaviruset och för att få en svårare form av covid-19.

Så tar du reda på vilken blodgrupp du har – 3 enkla sätt

Den nya studien visar att de faktorer som ökade risken för en svår covid-19 som krävde sjukhusvård var manligt kön och hög ålder. Däremot såg man ingen koppling till att blodgruppen ökade eller minskade risken att bli sjuk. Inte heller hade den någon avgörande betydelse för hur svår covid-19 man fick.

I Sverige är blodgrupp A är vanligast, följt av blodgrupp 0.

Foto: TT