Folkhälsomyndigheten: Nya grupperna som ska testas mot corona

nya grupper testas mot corona

Ett tag nu har det pågått diskussioner om varför inte fler personer får tillgång till provtagning för coronaviruset. Regeringen planerade för att 100 000 personer i veckan skulle testas från i mitten av maj, efter Folkhälsomyndighetens beräkningar. Men totalt ute i landet har man bara nått upp till en tredjedel av de testerna.

– En av våra stora utmaningar är att fortsätta bygga ut testningen. Det bidrar till att stärka vård och omsorg då personal inte behöver sitta hemma i onödan, sa socialminister Lena Hallengren vid en pressträff i förra veckan.

Det finns kapacitet för att testa fler personer

Men på tisdagens pressträff diskuterades varför man ännu inte använder den kapacitet av testning som finns idag. Man har kommit fram till att det finns kapacitet för att testa på labben, men att man ute i regionerna inte har fått rutiner för testning på plats. Dels för att riktlinjerna inte varit helt tydliga, dels för att det tar tid att få alla rutiner på plats ute i regionerna.

Men Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, poängterar att det är inte hur mycket tester man gör som är det viktiga – fler behöver inte vara bättre – huvudsaken menar hon istället är att de som är i behov av att testas får göra det.

– Just nu har vi kapacitet för att testa 100 000 till 150 000 per vecka, det är en beräkning som vi gjorde utifrån hur läget såg ut i månadsskiftet mars/april. Vi förväntar oss en fortsatt uppgång av testning men vi vet också att vi ha minskade siffror och att behov av testningen därför minskar, säger Karin Tegmark Wisell, som även säger att:

– Det här är tyvärr en sjukdom som kan komma tillbaka och då behöver vi kapacitet på plats, vi får se hur behoven kommer att se ut. Vi vet inte än vilken kapacitet vi behöver men vi vet att fler regioner också går över till aktivt smittspårningsarbete och där kommer man också att behöva testning, som en del i det.

Nu är man redo att testa prioriteringsgrupp 3

Man har i första hand testat de som man kallar prioriteringsgrupp 1 och 2. Till grupp ett räknar man en del personer i riskgrupp samt patienter som lagts in för vård. I grupp två ingår personal inom vård och omsorg. Till grupp ett har man numera även lagt till patienter som söker vård på vårdcentral eller annan öppen mottagning.

Nu är man redo att gå över på grupp 3, det vill säga personal som tillhör annan samhällsviktig verksamhet. Och så småningom även andra personer, som del i smittspårnings-arbete alltså.

Det tar tid att bygga nya test-rutiner i regionerna

Emma Spak som är chef för sektionen hälso- och sjukvård på SKR, Sveriges kommuner och regioner, betonar också att det viktigaste är att man testar efter behov och att det tar tid att bygga upp nya rutiner för provtagningar.

– Man måste vara medveten om att det krävs en helt annan logistik än man vanligtvis är van vid när det gäller provtagning. Nya arbetssätt utvecklas i snabb takt. Labbkapaciteten finns idag men man måste säkerställa till exempel patientinformation. Det jobbar regionerna med för fullt idag, sa hon på tisdagens pressträff.

Foto: TT

LÄS MER:

Ny studie: Så länge kan du smitta efter att du varit sjuk i corona

Smittskyddsläkaren: Här är risken störst att smittas av corona

Det händer i din kropp när du får coronaviruset – steg för steg

Senaste nytt om coronaviruset:

WHO utlyser globalt nödläge med anledning av Coronaviruset

Kommer vi kunna resa i sommar? Kan vi gå till tandläkare och vårdcentral som vanligt? Vad säger experterna? Lär dig mer om symtom, behandlingar och riskgrupper här:

Allt om coronaviruset

Utvald läsning