Regeringen vill ha möjlighet att införa krav på munskydd

Munskydd
Nya hårdare restriktioner - det här gäller
Slå på ljud

Sedan den andra vågen kom till Sverige har vi fått nya striktare restriktioner. Där regeringen bland annat rekommenderar att vi ska hålla oss ifrån folkmassor, kollektivtrafiken och att vi endast ska umgås med de vi bor med. Och innan jul kom rekommendationen att bära munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid från och med den 7 januari.

Munskydd har var en omdebatterad fråga då Sverige är ett av få länder som varken har krav eller rekommendationer om att bära mask. Anledningen till det är att Folkhälsomyndigheten länge hävdat att munskydd inte hör hemma i vår strategi. Men nu har de alltså ändrat sig och börja luta mer och mer åt att munskydd är en bra idé.

I nuläget finns ingen laglig möjlighet att kräva att folk ska bära munskydd, varken på offentliga platser, affärer eller i kollektivtrafiken. Men det förslag på pandemilag som kommit in till Lagrådet innehåller en möjlighet att kräva detta. Det kan alltså bli lag att man måste ha skydd över mun och näsa i vissa sammanhang.

Det står i lagtexten att ”andra åtgärder för att förhindra smittspridning”, utöver att begränsa öppettider och antal besökare ska kunna införas på handelsplatser, offentliga tillställningar, i kollektivtrafiken och på allmänna samt privata sammankomster. Regeringen har skrivit i lagrådsremissen att de inte vill lagstifta specifika åtgärder för att stoppa smittan, men en sådan åtgärd skulle kunna vara att kräva munskydd.

Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren (S), skriver till DN:

”Föreskrifterna som får meddelas med stöd av lagen får innebära krav på andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Ett sådant krav kan till exempel handla om att deltagarna vid exempelvis en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska använda munskydd.”

Krav på munskydd ska även kunna införas i kollektivtrafik och på inrikesflyg, inom fritids- och kulturverksamhet, på handelsplatser och platser för privata sammankomster, uppger Brändström.

– De platser som regleras i lagen kommer kunna regleras med ett munskyddskrav. Men det är inte säkert att det blir så, säger hon.

Om pandemilagen godkänns och träder i kraft kommer det vara regeringen eller annan myndighet som har rätt att kräva munskydd. I lagförslaget står det att lagen ska vara upp till verksamhetsutövaren att folk bär munskydd och inte till individen. ”Regeringen anser att de föreslagna bemyndigandena bör utformas så att det kommer att vara verksamhetsutövaren som ska se till att kravet följs. Lagen ger inte stöd för att införa en föreskrift om krav på att använda munskydd som riktar sig till var och en i samhället”, står det i lagrådsremissen.

Lena Hallengren presenterade det nya lagförslaget på måndagen 28 december. Förhoppningen är att den ska träda i kraft 10 januari. Med lagen vill regeringen bland annat få rätt att stänga köpcentrum och andra verksamheter som inte följer reglerna.

– Lena Hallengren säger att munskydd inte ska vara en politisk fråga, utan den bör avgöras av vår expertmyndighet. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare aviserat att munskydd kan vara ett komplement om avstånd inte kan hållas, säger Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren.

LÄS MER

Corona: Pandemilagen kan börja gälla redan 10 januari

Från coronahälsning till boomer – här är årets alla nyord 2020

Nya, strikta reserestriktioner införs – det här gäller i jul

Utvald läsning