Färdigvaccinerad? Då gäller det här

två kvinnor kramas
5 aktuella frågor och svar om covid-19
Slå på ljud

Det amerikanska folkhälsomyndigheten CDC, Centers for Disease Control and Prevention, har nu släppt sina riktlinjer som gäller för den som fått sina två doser av Pfizer/Biontechs eller Modernas vaccin, eller en dos av vaccinet från Johnson & Johnson, som också väntar på ett eventuellt godkännande inom EU inom kort.

I USA var drygt 31 miljoner människor färdigvaccinerade andra veckan i mars. För dem gäller nu andra restriktioner än för den som inte fått vaccin.

Här vaccineras Dolly Parton till raderna av “vaccine”

Då kan man träffas utan munskydd inomhus

Två veckor efter vaccinering räknas man som färdigvaccinerad och då är det fritt fram att ta av sig munskyddet – i vissa fall.

  • Är man färdigvaccinerad kan man efter två veckor besöka andra färdigvaccinerade personer inomhus utan munskydd, säger CDC. Man behöver inte heller hålla distans när man träffas.
  • Färdigvaccinerade får också besöka icke färdigvaccinerade som inte tillhör en riskgrupp inomhus utan munskydd – om den icke färdigvaccinerade bor i ett ensamhushåll. Det här gör det möjligt för äldre att träffa sina barnbarn.
  • Färdigvaccinerade behöver inte heller sitta i karantän eller testa sig, om de inte har några symtom på covid-19 efter att ha träffat någon som har covid-19.

Då måste vaccinerade fortsätta ha munskydd

De nya riktlinjerna grundar sig på forskning som visar att vaccinen är effektiva och skyddar den vaccinerade mot att utveckla en svår covid-19.

Men, säger CDC, det finns fortfarande en liten risk att den som är färdigvaccinerad kan bli infekterad av coronaviruset, och få en mild eller symtomfri covid, som de sedan för vidare till andra.

De 3 coronavaccinen i Sverige – så skiljer de sig åt

Därför måste även den som är färdigvaccinerad att fortsätta följa vissa restriktioner:

  • Man måste fortfarande bära munskydd och hålla distans när man besöker icke färdigvaccinerade som riskerar att få en svår covid-19.
  • Samma gäller om personen bor tillsammans med någon som riskerar att få svår covid-19.

CDC påpekar att riktlinjerna kan komma att ändras om det kommer ny forskning som visar att det behövs.

Det här gäller efter vaccinering i Sverige

Men vad gäller i Sverige? Enligt den svenska Folkhälsomyndigheten ska den som är vaccinerad följa de här riktlinjerna:

”Du som är vaccinerad mot covid-19 ska fortsätta följa de allmänna råden även efter att vaccinet har börjat verka: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till andra och tvätta händerna ofta. Det finns begränsad kunskap om smittsamheten av covid-19 viruset om man skulle bli sjuk trots att man är vaccinerad. Det kan finnas en viss risk att du då kan smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför behöver vi fortsatt följa de allmänna råden till dess att vi har mer kunskap.”

Foto: TT

.

Utvald läsning