Astra Zenecas vaccin: Sju gånger fler anmälningar om biverkningar

Kvinna med plåster på överarmen

I slutet av mars hade Läkemedelsverket fått in totalt 21 787 rapporter om misstänkta biverkningar för de tre covid-vaccin som används i Sverige.

14 275 av rapporterna gällde Astra Zenecas vaccin, som numera heter Vaxzevria. Vaccinet hade då getts till 252 000 personer i Sverige och biverkningarna motsvarar en andel på 5,7 procent. Det skriver Life Science Sweden.

Sjuk i långtidscovid? Så kan du påverkas av coronavaccin

De vanligaste biverkningarna för Astra Zenecas vaccin är feber, huvudvärk och frossa.

Så många fick feber av de olika vaccinen

Fler än 1 av 20 som har fått Astra Zenecas vaccin har rapporterat in biverkningar. Det är sju gånger fler jämfört med de två andra covidvaccinen i Sverige.

Läkemedelsverkets senaste siffror visar att 9873 av de som vaccinerats med Vaxzevria drabbades av feber. När det gäller Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty fick 2060 feber. Motsvarande siffra för Modernas vaccin var 435.

För Pfizer/Biontechs vaccin var den totala inrapporterade andelen biverkningar 0,7 procent. I slutet av mars hade 805 000 vaccinerats med Pfizer/Biontechs vaccin.

111 000 personer hade fått Modernas vaccin, som stod för 0,9 procent av rapporterna om biverkningar.

Oklart om Astra Zeneca har fler biverkningar

Enligt Läkemedelsverket kan man dock inte dra slutsatsen att Astra Zenecas vaccin verkligen har fler biverkningar än de andra vaccinen. Istället kan de mångdubbelt fler anmälningarna vara en följd av att vaccinet till en början gavs mest till yngre personer som är mer benägna att rapportera in biverkningar.

En annan tänkbar förklaring är att vaccinet från Astra Zeneca fått mycket negativ uppmärksamhet i media de senaste veckorna. Bland annat har det kopplats till en ökad risk för allvarliga blodkoagulationsrubbningar och blodproppar.

Foto: TT

Utvald läsning