Skaffa fler och djupare vänskapsrelationer i vuxen ålder – 8 tips

vänner på café
5 typer av personer alla borde ha i sitt liv
0:57

Efter reklamen: 5 typer av personer alla borde ha i sitt liv

(0:57)

Slå på ljud

Forskning på olika håll i världen visar om och om igen samma sak: Sociala relationer är bland det absolut viktigaste för att vi ska ha en bättre chans att leva längre. Det är också en förutsättning för lycka.

Den insikten fick psykologen Katarina Blom att skriva en bok om sociala relationers betydelse: Tillsammans-effekten.

– Alla ansträngningar är viktiga och bra. Det är dags att vårda våra relationer, avsätta tid för dem, inte minst för småprat i vardagen, säger Katarina Blom.

Men, om man inte har så många och så djupa relationer? Var börjar man?

– Alla band måste inte vara så starka. Underskatta inte vikten av att heja på gatan, småprata över häcken, stanna till i trappuppgången och snacka lite. Sådant ger välbefinnande, trygghet och förankring.

Här är några av Katarinas bästa tips för att utvidga och fördjupa sitt sociala nät.

Katarina Blom

Katarina Blom

Tips för att skapa större kontaktnät

1. Bredda den sociala kontaktytan

Du behöver inte bjuda in på kaffe, bara förläng småpratet med ytligt bekanta och skapa successivt starkare band.

2. Sänk tröskeln

Bara testa att småprata lite med de du möter under en vecka och se hur det påverkar ditt mående. Försök minska steget så det känns mer överkomligt, börja säga ”hej”. Nästa gång kan du säga ”Oj, vad det regnar”. För varje gång får du mer positiva erfarenheter av att detta går ju faktiskt riktigt bra och hjärnan lär sig att det funkar.

3. Ha en varmare ton mot dig själv i sociala relationer

Alla blir socialt osäkra och stressade ibland. Då är det skönt att kunna finnas där för sig själv – det jag kallar att ha självmedkänsla. Klappa om dig själv, förlåt dig själv när det går fel. Om vi bli bättre på att trygga upp oss själva när vi känner oss osäkra, för vi in den känslan även i relationer och tryggar även upp dem.

4. Ha tålamod

Ta små steg i ett kontinuum. Att forma band kan ta tid men även småprat ökar välbefinnandet. Så fortsätt småprata och successivt ökas chansen att banden fördjupas.

Vänner är viktigare för hälsan än träning

Fördjupa relationerna

Det finns fyra hörnstenar som är viktiga för oss för att kalla någon en nära vän:

1. Ömsesidighet

Det är viktigt att både ge och ta, för vi har en medfödd stark känsla för social rättvisa. Är det till exempel bara den andra som pratar, tröttnar vi snabbt i relationen.

2. Umgänge

Det innebär att vi prioriterar att spendera tid med varandra, att mötas och höras, på fika, telefon eller chatt. Forskning visar att det behövs ungefär 200 timmars umgänge för att vi ska räkna den andra som en nära vän.

3. Positivitet och omtanke

Vänskap är inte bara problemdiskussioner och informationsutbyte. Vi ska också ha det roligt tillsammans, som att dela goda nyheter med varandra, fira när det gått bra med något.

4. Sårbarhet och lyhördhet

Vänskap innebär att vi vågar visa vilka vi är för varandra på gott och ont. Visa oss svaga, dåliga, bortgjorda. Och vi behöver att motparten svarar på ett lyhört sätt.

Foto: TT

Utvald läsning