Defensivt föräldraskap – 5 tecken att du varit utsatt

Dotter vänder sig bort från sin mamma

En defensiv förälder agerar på sitt barns känslor genom att själva inta en försvarsposition. Här spelar det heller ingen roll om barnet är litet eller i vuxen ålder när det sker, berättar psykoterapeuten Divya Robin för sajten Well and good.

Se också: 5 tecken på att din förälder bidragit till din ångest

5 tecken på att din förälder bidragit till din ångest
0:55

Efter reklamen: 5 tecken på att din förälder bidragit till din ångest

(0:55)

Slå på ljud

Hon förklarar också att en förälder kan känna sig obekväm eller hotad när barnet tar upp en fundering, eller en känsla, som kan uppfattas som kritik eller någonting negativt mot föräldern.

Så påverkas du av en defensiv förälder

Att växa upp med en defensiv förälder kan också påverka dig som barn och genom resten av livet, menar Divya Robin.

Exempelvis kan det lämna barnet med en känsla av att det skulle vara fel att känna vissa behov – fysiska som psykiska, men också att känna känslor. Och att man också känner att man måste klara av allting i livet på egen hand.

Fem tecken på att du vuxit upp med en defensiv förälder:

Psykoterapeuten Divya Robin listar vad som kännetecknar en defensiv förälder:

1. De skuldbelägger dig

Om du exempelvis tar upp ett smärtsamt minne från när du var liten, är det vanligt att föräldern sätter sig själv i en offerroll. De kan också förminska, eller förneka att händelsen ens ägt rum, eller påpeka hur onödigt det är att du tar upp det överhuvudtaget.

Enligt psykoterapeuten visar det här på att förälderns kärlek till dig är villkorlig. Din förälder kommer att älska och stötta dig – så länge du låter bli att ta upp gamla negativa minnen om dem – med dem.

5 tecken på att du vuxit upp med en "giftig" förälder

2. De försvarar sitt beteende

Psykoterapeuten menar att defensiva föräldrar också har en tendens att gå tillbaka till gamla situationer och försvara sitt, kanske något känslokalla, agerande i dem. Exempelvis kan de säga liknande: "Vi var tvungna att göra så för du var jobbig som liten", berättar Divya Robin.

3. De avbryter dig när du uttrycker känslor

Defensiva föräldrar kan känna sig obekväma och nästintill hotade när ens barn uttrycker sina känslor. Därför är det inte heller helt ovanligt att föräldern då går in och avbryter när barnet ska börja lätta sitt hjärta.

Föräldern kan också göra egna, dramatiska antaganden om det du delar med dig av: "Du mådde väl så dåligt för att du bodde här, och för att du hatade mig?", ger Divya Robin som ett exempel.

Att få reaktioner som ovan kan undermedvetet ha gjort att du dragit dig från att uttrycka känslor då de oftast bara leder till konflikter och dålig stämning. Det kan också ha påverkat hur du kommunicerar i andra typer av relationer i livet, menar psykoterapeuten.

4. De vet bäst – om vad du tycker

Förutom att avbryta dig när du ska dela med dig av dina känslor, kan defensiva föräldrar också prata över dig. De vet bättre än dig – om dig.

Har du en toxisk vän? Här är tecknen på 7 giftiga personlighetstyper du vill undvika

Divya Robin förklarar att det här är en medveten, eller omedveten, slags försvarsmekanism för att ta kontroll över situationen, och för att du inte ska ha en åsikt som inte går hem hos dem. Återigen visar det här på att din röst inte är viktig någonstans, menar psykoterapeuten.

5. Du tassar på tå

När du har en defensiv förälder tassar du ofta på tå för att inte "väcka den björn som sover". Du är helt enkelt extra försiktig med vad du säger för att undvika en konflikt där föräldern går i försvarsposition mot dig.

Utvald läsning