Därför är du mer omtyckt än du tror

Forskning visar att du är mer omtyckt än du tror.

Det finns ett glapp mellan hur omtyckta vi tror att vi är – och hur mycket andra människor faktiskt tycker om oss. Vi är generellt mer omtyckta än vi själva förstår, menar forskare, som lyckats bevisa detta i en ny studie.

I studien, som utfördes vid toppuniversiteten Cornell, Harvard och University of Essex, fick deltagarna paras ihop och ha samtal med varandra. Efteråt fick de svara på frågor om vad de tyckte om personen de just pratat med – och vad de trodde att den andre deltagaren fick för intryck av dem.

Vi fokuserar mer på oss själva

När man jämförde svaren kunde man se att deltagarna gav en högre rankning av personen de träffat jämfört med vad de förväntade sig att få för omdöme tillbaka. Vi underskattar med andra ord hur mycket andra människor tycker om oss. Samma effekt som forskarna kunde se i en laboratoriemiljö uppmättes också i verkliga workshops där deltagarna anmält sig för att lära sig ”tala med främlingar”.

Utomstående personer som fick se en video av samtalet hade däremot mycket lättare att avgöra vad de två deltagarna tyckte om varandra. Forskarnas slutsats är därför att vi är så fokuserade på hur vi uppträder och nervösa över att göra bort oss att vi missar de signaler andra människor sänder ut, som visar att de tycker om oss.

Källa: Psychology Today
Foto: Shutterstock

Läs mer:

Vid den här åldern är din självkänsla som bäst

7 psykologiska knep manipulativa personer använder mor dig 

 

Utvald läsning