3 faktorer som är grunden till nästan alla äktenskapsbråk

Ungt par som bråkar i sin bil
8 oväntade kändispar som gift sig i Las Vegas
1:02

Efter reklamen: 8 oväntade kändispar som gift sig i Las Vegas

(1:02)

Slå på ljud

Varför lämnar han alltid kaffekoppen på diskbänken, harklar sig så högt och ignorerar mina behov? Man kan lätt tro att det handlar om just kaffekoppen och harklingarna, men grunden till alla bråk och irritationer i våra närmaste relationer bottnar ofta i något djupare: Brist på kontroll, närhet och kommunikation.

3 bakomliggande skäl till varför par bråkar

1. Makt och kontroll
En av de underliggande faktorerna som kan orsaka bråk mellan par är makt och kontroll. Människor är och har alltid varit i behov av kontroll. Det kan kännas hotfullt att inte ha kontroll över sina relationer, och det går ju inte eftersom vi då måste kunna förutse hur en annan person beter sig, tänker och så vidare.

Ofta är det era olikheter som ställer till det. För att råda bot på detta kan du fråga dig själv hur du kan acceptera din partners olikheter och försöka släppa taget om kontrollbehovet. Det kommer att hjälpa dig att undvika maktkamper och få dig att bli bättre på att kompromissa.

2. Närhet och omsorg
Närhet och omsorg är också nyckelkomponenter i varje relation. När dessa behov försvinner kan det leda till oroligheter. Som i detta vardagsexempel: Du kommer hem och berättar om din dag för din partner som lyssnar med ett halvt öra och bläddrar förstrött i sin telefon. I stället för att säga "när du tittar på din telefon känner jag mig ensam" är det lättare att dra till med: "Du är så beroende av din telefon ." Konflikten är igång när vi själva verket bara ville säkerställa "Finns du verkligen där för mig? Bryr du dig om mig? Kan jag lita på dig?". Dessa frågeställningar kräver dock att vi vågar visa oss sårbara och för de flesta blir det lättare att fly in i vad som känns mer som en kraftull position och blockera sig. För att bättre navigera genom den här typen av konflikter kan man träna på att uttrycka hur man känner sig, istället för att påpeka partnerns brister.


3. Respekt och erkännande
En relation kräver ömsesidig respekt och förmågan att verkligen se varandra. Vi vill alla bli respekterade och sedda av våra partners, det skapar en känsla av trygghet och anknytning. När vi i stället känner oss respektlöst behandlade skapar det konflikter. Ett exempel är om en partner lagar alla måltider och aldrig får ett tack tillbaka. Detta kommer att få dem att känna sig ouppskattade och på sikt uppstår bitterhet. Ta dig därför tid att tala om för din partner att du ser och är tacksam för allt hen gör.

Att kunna identifiera någon av dessa tre bakomliggande anledningar nästa gång en konflikt bubblar upp kan hjälpa dig att hantera situationen innan det kokar över.

Källa: Well+Good

Foto: TT

Utvald läsning