Medicinfri behandling för vuxna med ADHD

kvinna blickar ut genom fönster
Leva med ADHD – 3 tips från Elaine Eksvärd
2:36

Efter reklamen: Leva med ADHD – 3 tips från Elaine Eksvärd

(2:36)

Slå på ljud

Ett ständig brus av tankar, svårt med tidsuppfattningen och sömnsvårigheter är några vanliga symtom på vuxen-ADHD. Småbarnsmamman Lone Dalsberget fick sin diagnos som 23-åring. Livet och vardagen med småbarn blev helt enkelt för mycket att hantera.

– Det var totalt kaos, och till slut smällde det, berättar hon för den norska tidningen Dagbladet.

Och just vardagsrutinerna är ofta den största utmaningen för vuxna med ADHD, bekräftar överläkaren Anne Halmøy. Hon jobbar med psykiatrisk vård på Kronstad distriktspsykiatriska center, en del av Haukeland Universitetssjukhus i Bergen.

– Till exempel kan det vara svårt att passa tider och komma ihåg möten, beräkna tidsåtgång, komma igång eller bli färdig med det man påbörjat och genomföra det man planerat, säger överläkaren.

– Det kan verka banalt men får stora konsekvenser i skolan och på jobbet samt för familjelivet och det sociala.

Experternas bästa råd för medicinfri behandling

Många som får diagnosen ADHD upplever stor skillnad och förbättrad livskvalitet med hjälp av mediciner, men inte alla.
– En del personer vill eller kan inte ta medicin. Många slutar också med mediciner efter ett tag, antingen för att de inte anser sig behöva dem längre eller på grund av att biverkningarna blivit värre med tiden, säger Anne Halmøy.

Anne Halmøy

Anne Halmøy är överläkare inom psykiatri.

Om mediciner inte är ett alternativ finns andra strategier för att förenkla tillvaron med adhd.

  • Erkänn dina svårigheter

Acceptera att du har det kämpigt med vissa delar av livet.

  • Sök kunskap om hur ADHD påverkar dig

Ta professionell hjälp för att hitta fungerande strategier i vardagen.

  • Berätta för dina närstående

Var öppen med din problematik inför dina närstående så att de ges möjlighet att förstå och stötta dig i det du kämpar med.

  • Se över kosten och matvanorna

Matvanor och kost kan göra skillnad. Regelbundna måltider och näringsrik kost har visat sig ha god effekt för personer med ADHD. Många med ADHD-diagnos har inte tänkt över sina matvanor tidigare och då kan detta ha en positiv påverkan.

Överläkaren understryker att ADHD inte har något att göra med intelligens, och att personer med ADHD ofta har goda färdigheter och förmågor inom många områden.

Lone, småbarnsmamman som inte fick ihop livet, sökte läkarhjälp och genomgick en ADHD_utredning. Idag lever hon ett fungerande familjeliv och har grundat den ideella organisationen ADHD-jentene, som bland annat upplyser om ADHD.

– Målet är att vi ska öka kunskapen och folks medvetenhet om hur det är att vara kvinna med diagnosen, säger Lone.

Hon tror också att det är viktigt att se fördelarna med diagnosen.

– Jag tror inte att världen hade varit sig lik utan personer som tänker utanför boxen. Om man kan hitta styrkan i sin diagnos kan man gå långt, säger Lone.

Källa: Hälsoliv

Foto: TT

Utvald läsning