Unikt test: Hur bra är din självkänsla?

De här frågorna kan hjälpa dig att få större självinsikt. Testet är framtaget exklusivt för MåBra, av terapeut Jonas Gåde på Communicera.

Gör så här: Välj det alternativ på varje påstående som stämmer bäst in på dig. När du är klar med hela testet, räkna ihop din poäng och gå vidare till sammanfattningen längre ner – som ska ses som en fingervisning, inte som kalla fakta.

Jag känner mig mindre värd i jämförelse med andra människor.

 • Stämmer helt    12 poäng
 • Stämmer ganska bra    6 poäng
 • Stämmer lite grann    2 poäng
 • Stämmer inte alls    0 poäng

Jag förstår inte vilka positiva egenskaper andra ser i mig.

 • Stämmer helt    18 poäng
 • Stämmer ganska bra    12 poäng
 • Stämmer lite grann    2 poäng
 • Stämmer inte alls    -3 poäng

Jag är nöjd med mig själv och accepterar mina brister.

 • Stämmer helt    -3 poäng
 • Stämmer ganska bra    0 poäng
 • Stämmer lite grann    6 poäng
 • Stämmer inte alls    12 poäng

Jag gör avkall på mina behov för att jag är rädd att vänner/familj ska tycka mindre om mig.

 • Stämmer helt    12 poäng
 • Stämmer ganska bra    6 poäng
 • Stämmer lite grann    2 poäng
 • Stämmer inte alls    0 poäng

Jag har en vana att prata med mig själv på ett nedlåtande sätt, till exempel: ”Jag är ingenting att ha”, ”Folk måste tycka att jag är konstig”, eller liknande.

 • Stämmer helt    12 poäng
 • Stämmer ganska bra    6 poäng
 • Stämmer lite grann    2 poäng
 • Stämmer inte alls    0 poäng

Jag har svårt att ta kritik från andra människor.

 • Stämmer helt    12 poäng
 • Stämmer ganska bra   6 poäng
 • Stämmer lite grann    2 poäng
 • Stämmer inte alls    0 poäng

Jag känner att mitt värde i parrelationen bestäms av hur fysiskt attraktiv eller sexig min partner anser att jag är.

 • Stämmer helt    12 poäng
 • Stämmer ganska bra    6 poäng
 • Stämmer lite grann    2 poäng
 • Stämmer inte alls    0 poäng

Jag tror inte att någon kan älska mig för den jag är.

 • Stämmer helt    15 poäng
 • Stämmer ganska bra    9 poäng
 • Stämmer lite grann    2 poäng
 • Stämmer inte alls    0 poäng

När min familj/vänner inte ger mig tillräckligt med bekräftelse känner jag mig värdelös och oälskad.

 • Stämmer helt    12 poäng
 • Stämmer ganska bra    6 poäng
 • Stämmer lite grann    2 poäng
 • Stämmer inte alls    0 poäng

 

Poäng: Under 6–10

Du har god självkänsla

Du har med stor säkerhet bra självkänsla. När du hamnar i svårigheter och motgångar har du förmåga att ta hand om och trösta dig själv. Du känner dig trygg och lugn i förhållande till andra människor, och känner dig varken mer eller mindre värd än någon annan. Vilket gör att du inte automatiskt går i försvarsställning när du får kritik. Du har inte heller behov av att ofta döma andra och kan skilja på vad som är ditt och andras ansvar. Om någon tycker illa om dig kan du till exempel reflektera kring om personen har rätt i sin kritik, eller om det bara säger något om personen själv. Du kan skilja på vad du kan påverka och inte.

Du tror starkt på dina värderingar – men är beredd att prestige-löst ompröva dem om du blir övertygad. Du är nyfiken, inser dina egna begränsningar utan att lägga någon värdering i det och räknar med att växa och utvecklas på olika sätt i livet.

Du litar på ditt eget omdöme, kan njuta av livet i smått och stort och tar inte ut oro och besvikelser i förskott.

Du bryr dig också om och är genuint lyhörd gentemot andra – samtidigt som du kan sätta gränser runt dig själv när du behöver. Du är också relativt flexibel och anpassningsbar i föränderliga situationer.

 

Poäng: 11–24

Du har en ambivalent självkänsla

Du har god självkänsla i vissa situationer, och mindre god i andra. Vilket är vanligt. Många av oss tror på oss själva och känner oss trygga inombords när allt flyter på som det ska, och alla relationer fungerar utan utmaningar.

Men vår självkänsla är skör. När något händer som stressar oss – vi kanske får kritik, någon är olik oss själva på något plan, vi misslyckas med något, hamnar i en förändring eller drabbas av någons missnöje – så får vi svårt att finnas där för oss själva på ett stöttande sätt.

I stället börjar vi klanka ner på oss själva och känner oss misslyckade och värdelösa. Vi blir också lätt dömande gentemot andra, eftersom vi lätt känner oss ifrågasatta och hotade, vilket påverkar våra relationer negativt.

Många har en så kallad prestationsbaserad självkänsla, som är beroende av andras beröm. Man kan pressa sig ohälsosamt hårt för att få andras erkännande, och när det uteblir drabbas man av självförakt.

Du har goda möjligheter att bygga upp din självkänsla – via psykoterapi, Self Compassion Therapy, självmedkänsla, och mindfulness.

 

Poäng: 25–117

Du har en otränad självkänsla

Du skulle må bra av att stärka din självkänsla – för din egen skull. Men först: Försök att inte klanka ner på dig själv för att du fått låga betyg i det här testet. Det betyder inte att du är dålig eller misslyckad på något sätt. Vi har alla saker vi kämpar med i livet. Och du behöver träna på att acceptera dig själv precis som du är. Det tar enormt mycket energi, och leder till kronisk stress, att ha en grundkänsla inom sig där man upplever sig som ständigt otillräcklig, mindre värd och kanske omöjlig att älska – om man inte ständigt är andra till lags.

När vi föraktar oss själva tolkar vi också ofta in saker hos andra som bekräftar vår självbild; vi utgår ifrån att andra tycker likadant om oss som vi själva gör. Vi blir ännu mer osäkra, undviker nya kontakter eller hamnar i försvarsställning.

Ingen är perfekt. Låg självkänsla kan drabba alla. Det spelar ingen roll om du är framgångsrik, känd eller känner dig helt vanlig. Dålig självkänsla bottnar i att man har en dålig relation till sig själv. Det kan i sin tur leda till att man på sikt ”tappar bort sig själv”.

Det är egentligen logiskt: har man brist på inre trygghet känner man sig lättare hotad i olika situationer. Man blir lättkränkt och känslig för kritik, rädd för att göra misstag, kan uppleva att omgivningen hela tiden bedömer en, man blir rädd att prova nya saker och får svårt att lita på sina egna åsikter och värderingar. Man blir också lättare missnöjd, avundsjuk och svartsjuk. Och har svårt att sätta gränser gentemot andra.

Låg självkänsla leder ofta till kronisk inre stress, sämre relationer och minskad livskvalitet.

Det positiva är att nu när du har börjat få insikt i vad du behöver jobba med, så har du alla möjligheter att må bättre. Psykoterapi, mindfulness och Self Compassion Therapy, självmedkänsla, har visat sig effektivt för att stärka självkänslan – det vill säga din relation med dig själv.

AV: Anna Carsall   FOTO: Thinkstock

 

Bli snällare mot dig själv och få äkta självkänsla

Slappnar du av och njuter när du umgås med andra – eller anstränger du dig hela tiden för ditt sällskap?

Läs också: Bli snällare mot dig själv och få äkta självkänsla