Är du farligt stressad? 10 tidiga tecken på utmattning

stressad kvinna som står lutad mot en vägg

David Waskuri är legitimerad psykolog och psykoterapeut, socionom och grundare av Sveapsykologerna AB.

Är du farligt stressad? 10 tidiga tecken på utmattning
1:04

Efter reklamen: Är du farligt stressad? 10 tidiga tecken på utmattning

(1:04)

Slå på ljud

Han har nyligen gett ut boken Nära gränsen – så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Det är en självhjälpsbok som handlar om att lära sig bromsa i tid, för att undvika att gå in i den omtalade ”väggen”.

Utmattningssyndrom, eller utbrändhet som David också kallar det, kan drabba både män och kvinnor. Inte minst de som jobbar på arbetsplatser där arbetsbelastningen är orimligt hög eller där det ställs övermäktiga krav.

– Man löper dessutom ökad risk att drabbas om man säger ”Ja” till för mycket och är en prestationsmänniska med höga ambitioner och prestationskrav, säger han.

Han berättar att många inser att de är nära en utmattning först när de redan har känt av flera symtom. Det finns dock saker att göra i vardagen, för att stressa ner och förhindra att drabbas av utmattning, innan symtomen visar sig.

Tecken på utmattning

Om du upplever några av symtomen nedan, i kombination med att du har haft en intensiv period, kan de bero på stress.

Om symtomen hämmar din vardag kan du behöva söka professionell hjälp:

  • Du har svårt att lägga saker på minnet.
  • Du upplever en starkare kravkänslighet än normalt.
  • Du orkar eller klarar inte av dina uppgifter.
  • Brist på ork.
  • Du blir tröttare och behöver ta pauser oftare än vanligt.
  • Du har koncentrationssvårigheter, tappar ord och upplever dina tankar som splittrade.
  • Du har sömnproblem.
  • Du känner en känslighet för ljud, ljus, lukter eller beröring.
  • Du är mer lättirriterad eller har närmare till ilska och kortare stubin än vanligt.
  • Du orkar inte längre ta dig för att göra saker.

Källa: David Waskuri, legitimerad psykolog och psykoterapeut, samt Socialstyrelsens klassifikation för utmattningssyndrom

Utvald läsning