Testet som avslöjar om du är farligt stressad

Kolla din stressnivå

Det här testet, som heter Shirom-Melamed Burnout Measure, SMBM, används bland annat på stressmottagningar. Men tänk på att även om du känner igen flera av symtomen behöver det inte betyda att du är ohälsosamt stressad. Man kan ju må dåligt av kortvarig stress också, som inte är ett dugg farlig. Därför är det alltid tidsperspektivet du ska titta på, det vill säga: hur länge har du känt så här? Försök att tänka tillbaka ungefär en månad.

1 = Nästan aldrig 2 = Det händer 3 = Ibland 4 = Ofta 5 = Nästan alltid

1. Jag känner mig trött. 1 2 3 4 5

2. Jag känner mig pigg. 1 2 3 4 5

3. Jag känner mig fysiskt utmattad. 1 2 3 4 5

4. Jag känner att jag har fått nog. 1 2 3 4 5

5. Jag känner mig full av energi. 1 2 3 4 5

6. Mina ”batterier” är uttömda. 1 2 3 4 5

7. Jag känner mig alert. 1 2 3 4 5

8. Jag känner mig utbränd. 1 2 3 4 5

9. Jag känner mig mentalt trött. 1 2 3 4 5

10. Jag känner att jag inte orkar gå upp på morgonen. 1 2 3 4 5

11. Jag känner mig aktiv. 1 2 3 4 5

12. Jag känner mig dåsig. 1 2 3 4 5

13. Jag är spänd. 1 2 3 4 5

14. Jag känner mig avspänd. 1 2 3 4 5

15. Jag känner mig rastlös. 1 2 3 4 5

16. Jag känner en stark inre spänning. 1 2 3 4 5

17. Jag känner mig för trött för att kunna tänka. 1 2 3 4 5

18. Jag har svårt att koncentrera mig. 1 2 3 4 5

19. Jag känner mig trögtänkt. 1 2 3 4 5

20. Jag kan inte tänka klart. 1 2 3 4 5

21. Det är svårt för mig att tänka på komplicerade saker. 1 2 3 4 5

22. Jag känner mig splittrad i tankarna. 1 2 3 4 5

Räkna nu ut medelvärdet för samtliga frågor (summan av samtliga valda siffervärden delat med 22).

Ligger du i genomsnitt kring 4,0 så kan det betyda att du behöver söka hjälp för att få ner stressen. Patienter på Stressmottagningen ligger över 5,0.

Källa: Ur balans – om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv av Alexander Perski.

Utvald läsning