Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetPsykopatiska dragHantera känslor

Så ”kodas” trauman in i kroppen och förhindrar dig från att gå vidare

09 jun, 2022 
kvinna mår dåligt
Har du svårt att släppa andra människor nära? Är du skeptisk och destruktiv i dina kärleksrelationer? Förklaringen ligger delvis ”inkodad” i din rent kropp fysiskt, menar psykiatrikern Bessel Van Der Kolk.
Annons
VIDEO: Trauman kan påverka relationer- såhär tar du kontrollBrand logo
VIDEO: Trauman kan påverka relationer- såhär tar du kontroll

Bessel Van Der Kolk har vigt sitt liv åt att studera hur traumatisk stress påverkar oss mentalt, fysiskt och inte minst – vilken inverkan det har på våra relationer.

Nu är han aktuell med den svenska upplagan av boken Kroppen håller kningen, som legat på New York Times bästsäljarlista.

Maktlöshet och oförmåga att förändra situationen

– Olösta psykiska trauman är ett av västvärldens stora folkhälsoproblem, menar Bessel Van Der Kolk.

Under åren har han mött många människor som upplever att de tappat känslan av makt över sitt eget liv och känner att de står hjälplösa inför vissa beteenden eller upprepande mönster. De klarar inte av att ändra på sin situation.

Trauman bakomliggande orsaken – ”kodas” in i kroppen

Annons

– Gemensamt för dem alla är att de genomlevt trauman, förklarar Bessel van der Kolk i DN.

Dessa trauman påverkar deras relationer och livskvalitet negativt långt efter att situationen som orsakade dem är över. Många gånger vågar man inte visa känslor och stöter bort människor som kommer nära. Traumat ”kodas in” i kroppen och skapar ännu mer lidande genom att vi upprepar samma sak om och om igen. Vår inre kompass stängs av.

– Har du upprepade gånger utnyttjats eller övergivits börjar du bete dig och svara på din omvärld som om det vore ett normaltillstånd. Organismen fortsätter att leva som om den är under ständigt hot, menar Bessel Van Der Kolk.

Han menar också att trauman bör därför inte värderas eftersom det är så individuellt hur vi påverkas av och hanterar trauman.

Trauma kan sätta sig i kroppen på olika sätt

Trauma kan sätta sig i kroppen på många olika sätt, ibland diffusa, men ett av de områden som ofta drabbas är nervsystemets kamp-eller flykt-reaktioner, vilket alltså kan ge resultera i undvikande beteende i nära relationer. Eller att mentalt ”stänga av”, vid händelser som påminner om det som orsakade traumat.

SE OCKSÅ: Det här är PTSDBrand logo
SE OCKSÅ: Det här är PTSD

Men, trauman kan också ge rent kroppsliga reaktioner och en viktig del av läkningsprocessen är att inse hur och varför.

Annons

En del av detta är att bli medveten om på vilket sätt kroppen fysiskt reagerar på negativa händelser i allmänhet. Det kan vara subtila sensoriska förnimmelser som man kanske inte lägger märke till – eller ibland helt avskärmar sig ifrån – om man inte lyssnar medvetet. Dessa kroppsliga upplevelser, menar Bessel Van Der Kolk, är återiscensättanden av obearbetade traumatiska upplevelser som sannolikt återspeglar ställningar som intogs när traumat inträffade.

bessel van der kolk
Bessel Van Der Kolk

Vad är holistiskt läkande?

Vid holistiska behandlingsmetoder för trauma och PTSD kan man också ta hjälp av exempelvis EEG för att skapa den rätta självreglerande terapin och läkningen.

Det första steget är att bli medveten om sitt eget beteende och att erkänna att man har oläkta sår som orsakar lidande istället för att hitta andra förklaringar till sina brister

Annons

– I stället för att leta efter felet hos den andra, behöver jag bli medveten om min egen roll i det hela.

För att klara av det krävs mod, men genom att på ett insiktsfullt vis återta kontakten med sig själv både fysiskt och psykiskt kan man förhoppningsvis på sikt återta kontrollen över sina liv.

Det här och andra delar av Van der Kolks omfattande forskning om trauma och de holistiska läkningsmetoder det resulterat i kan du läsa om i boken Kroppen håller räkningen: hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma.

Källa: DN

Foto: TT

Annons