Studie visar: Var femte svensk har varit deprimerad

År 2020 räknar Världshälsoorganisationen WHO med att depression är den största sjukdomen i världen. Redan nu räknas depression den största orsaken till funktionsförlust, eller levnadsår med nedsatt hälsa i Europa.

Orsaken tros vara att depression är ett tillstånd som ofta dyker upp i unga år och kan vara ett långvarigt problem som dyker upp igen senare i livet.

Läs också: Så minskar du själv risken för depression

Och i Sverige följer vi den negativa trenden. I den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor för 2016 svarar 19 procent (i åldrarna 16–89) att de blivit diagnosticerade med depression någon gång, och en tredjedel av dessa har fått diagnosen flera gånger.

På årets Världshälsodag, den 7 april, står just depression i fokus. WHO vill belysa vikten av att prata mer öppet om och kring depression, för att fler ska våga söka hjälp.

– Det är viktigt att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. Vi kan alla drabbas av depression och den som drabbas ska veta att det finns hjälp att få, säger Ida Erixon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs också: Depression symptom – 7 varningssignaler att se upp med

Och det är fortfarande fler kvinnor än män som drabbas. Siffran för kvinnor är 24 procent som fått diagnosen, medan män ligger på 13 procent.

Tidigare sammanställningar som Folkhälsomyndigheten gjort visar att insatser för deprimerade föräldrar kan förhindra att barnen senare drabbas av depression. Likaså finns bevis för att träning och fysisk aktivitet hjälper.

Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV), görs för att ta reda på hur befolkningen i Sverige mår och lever. Undersökningen gjordes första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och landsting och regioner i Sverige.

Källa: Folkhälsomyndiheten

Foto: Thinkstock

 

Bli av med depressioner genom att träna mer

Läs också: Bli av med depressioner genom att träna mer

 

 

Utvald läsning