Så påverkas vår personlighet när vi åldras

Pantertanter

Att vår personlighet förändras en del genom åren är inget nytt. Även om grunden är densamma så formas vi av erfarenheter och insikter. Hur mycket vi ändras påverkas givetvis också av hur mycket du jobbar med dig själv.

Vissa personlighetsdrag ändras lättare, medan andra är mer fasta. Hur mycket du kan förändras beror också till stor del på gener och miljö. Någonstans mellan 30-50 procent av vår personlighet styrs av generna. Dock kan miljön ”trigga” vissa gener – vilket i sin tur gör att personligheten påverkas.

Många faktorer som påverkar vår personliga utveckling

Exakt hur vår personlighet kommer att ändras är dock nästintill omöjligt att förutse, eftersom det beror till så stor del på vad livet för i vår väg och hur vi hanterar det. Men det finns en del gemensamma nämnare för hur vi påverkas generellt av åldrandet i sig.

Genom att följa en grupp människor från ungdomen genom livet och jämföra hur deras resultat på tester och frågeformulär förändras kan forskarna dra en del slutsatser. Det är dock en mycket tidskrävande process. Men har också provat att jämföra deltagare ur olika åldersgrupper och helt enkelt utgått från att vissa personlighetsförändringar är åldersrelaterade.

De två metoderna ger faktiskt väldigt samstämmiga svar.

Personlighetsdragen som ändras mer åren

Forskarna har kommit fram till att vi generellt blir vänligare, mer organiserade, flexibla och samvetsgranna ju äldre vi blir. Vi blir också mer känslomässigt stabila och har lättare för självbehärskning med åren. För de flesta ökar de inre tryggheten och självförtroendet.

Förklaringen är att detta helt enkelt beror på personlig mognad.

7 saker riktigt coola människor har gemensamt
1:17

Efter reklamen: 7 saker riktigt coola människor har gemensamt

(1:17)

Slå på ljud

Exakt hur de nya beteendemönstren sedan avspeglar sig beror på utgångsläget och vad som växer mest. Med ökad självinsikt och medvetenhet om egenvärdet lär sig vissa att inte ta skit och tröttnar på att följa strömmen, medan andra istället antar en mjukare approach till livet.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte är någon mening med att jämföra sin egen personliga utveckling med andras. Det är så mycket som påverkar graden av förändring som vi inte kan styra över. Det viktiga är istället att du jämför dig med dig själv och lägger fokus på hur du själv utvecklas och vill vara som människa.

Källa: Psychology Today, Journal of Personality & Social Psychology

Foto: TT

Utvald läsning