Så mycket kan din personlighet förändras genom livet

Vilka personlighetsdrag kan förändras och vilka står fast? Forskarna vet!

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Under lång tid var den övergripande inställningen att du är samma person när du är 16 som när du är 76 – bara med olika erfarenheter.

Men de senaste 20 åren har forskare börjat motsätta sig den bilden. Studier inom kognitiv psykologi och beteendevetenskap visar att våra personligheter inte är lika formbara som stelnad betong – utan faktiskt till viss del kan förändras.

I en ny studie, som publicerats i Journal of Personality and Social psychology, analyseras data som hämtats in i över 50 år – och resultaten visar att åtminstone vissa personlighetsdrag går att ändra, medan andra står fast som berget. Hur mycket du kan förändras beror till stor del på gener om miljö.

– Personlighet är ett svårt begrepp, men någonstans mellan 30-50 procent är gener brukar vi säga. Och lägger vi in till exempel intelligens som en del av personlighet kan vi till och med öka den genetiska bakgrunden lite grann, säger Bo Melin till SVT.

Läs också: Det finns 16 personligheter – vilken är du?

En till vinkel i den nya här studien är dessutom att forskarna kunnat se att den miljö som omger oss kan ”trigga” vissa gener – vilket i sin tur gör att personligheten påverkas. Gener och miljö kan alltså påverka varandra.

En positiv sak är att det i de allra flesta fallen handlar om förändringar till det bättre. De personlighetsdrag som framförallt är formbara är självförtroendet, den känslomässiga stabiliteten samt din självbehärskning. Dessa tre drag blir som regel starkare ju äldre du blir.

– I genomsnitt blir alla mer samvetsgranna, mer emotionellt stabila och lättare att komma överens med, säger studiens huvudförfattare Rodica Damian, psykologiprofessor vid University of Houston.

Man kunde också se att även om vissa förändringar var mer vanliga hos kvinnor än män och tvärt om, så kan man inte säga att något kön har en personlighet som utvecklas mer än hos det andra.

Läs också: Detta avslöjar flygsätet om din personlighet

Samtidigt påpekar forskarna att de som är mer samvetsgranna än de flesta som unga också kommer att vara det när de blir äldre.

I studien har data samlats från över 400 000 personer, och dess styrka är framförallt tidsspannet, som lät forskarna att mäta skillnader i personligheter under väldigt lång tid.

Det forskarna tycker är viktigt att dra som slutsats är att det inte är någon mening med att jämföra sin egen personliga utveckling med andras. Det är så mycket som påverkar graden av förändring som vi inte kan styra över. Det viktiga är istället att du jämför dig med dig själv och lägger fokus på hur du själv utvecklas och vill vara som människa.

Källa: Forbes, SVT  Foto: IBL

 

Dela på: